Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - September 2022

De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscoördinator niveau A & niveau B. De module voor preventieadviseurs én het specifiek examen.

Inhoud

 

Het programma niveau A (150u) wordt aangeboden en is zo samengesteld dat de cursist na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.
Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats
  • het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen.Theorie en oefeningen wisselen elkaar af.
Het eerste deel van de opleiding (80u) loopt samen met het niveau B. Nadien wordt aan de hand van een werfbezoek en een groepsopdracht met klassikale bespreking de taak van de veiligheidscoördinator niveau A uitgediept. Het programma van niveau A onderscheidt zich van niveau B door een grotere wetenschappelijke onderbouwing en door oefening van industriële werven. Ook het werken met een coördinatiestructuur wordt grondig belicht.

De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen.
preventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.

Reglementaire invullingen: Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 150 uur aangeboden in 21 contactdagen. Voor wie reeds het getuigschrift niveau B bezit omvat het lesprogramma ongeveer 70u.

Toelatingsvoorwaarden

 

Een diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type.

Wie reeds het getuigschrift van veiligheidscoördinator niveau B bezit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor niveau A kan vrijgesteld worden van het volgen van de lessen niveau B of mits zelfstudie deelnemen aan het specifieke examen tot veiligheidscoördinator A. U neemt best contact op met de coördinator.

Het getuigschrift kan ook behaald worden met zelfstudie en deelname aan het specifiek examen tot veiligheidscoördinator. Indien u geen of weinig ervaring heeft wordt het volgen van een opleiding sterk aangeraden. Neem contact op met de coördinator.

Praktisch

 

De opleiding start op woensdag 28 september 2022 tot april 2023, wekelijks op woensdag. De lessen gaan door van 9.00 tot 16.30 uur met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. Er is betalende parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom. Meer informatie over bereikbaarheid.

Eindevaluatie

 

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject. Het onderwerp wordt bepaald via blinde keuze.

Mits succesvolle proeven ontvangt u een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Prijs

 

2.990,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie. 

Voor wie reeds het getuigschrift B bezit bedraagt de prijs 1.500,00 € (excl. 21% BTW).

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 695 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.095 €) met online wetteksten mbt preventie.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

 

Details opleiding
28/09/2022 - 26/04/2023
Cursus code: 
VCA-Wo-2209
Cursus domein: 
Veiligheidscoördinatie
Prijs alles inbegrepen: 
2.990 € excl BTW
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven