Preventieadviseur Niveau 2 -februari 2021

     

Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt.

Thema's als werken met elektriciteit, werken met gevaarlijke stoffen, werken op bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan.

De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, welke maatregelen, wie is betrokken, welke documentatie en hoe opvolgen wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

  • een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist.

EN

  • een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen
    OF 
  • een getuigschrift basisopleiding tot preventieadviseur (Niveau 3 - 40u) én een attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring afgeleverd door de werkgever.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in boek II, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de vorming van de preventieadviseur.

Praktisch

Deze opleiding wordt tweemaal per jaar aangeboden met wekelijkse lesdag, schoolvakanties uitgezonderd.

Deze opleiding omvat min. 90u en start op 25 februari 2021, de lessen gaan wekelijks door op donderdag van 9.00 tot 16.30 uur tot juni 2021. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. We raden iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. Voor wie dit geen optie is, kan er op de eerste dag bekeken worden of carpoolen kan. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom.

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien in juni 2021. 

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair opgesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2021.

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs .

Prijs

€ 1.590,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 675 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.095 €) met online wetteksten mbt preventie.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

 
 
 
Details opleiding
25/02/2021 - 10/06/2021
Cursus code: 
PA2-Do-2102
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
1.590 € (excl. 21% btw)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven