Preventieadviseur Niveau 1 - September 2019

Situering

De opleiding preventieadviseur niveau 1 is georganiseerd in thematische modules. Op die manier sluit de opleiding niveau 1 flexibel aan zowel op de noden van het terrein als op de eisen uit de regelgeving omtrent de opleiding van preventieadviseurs. Deze specialisatiemodule richt zich tot wie een getuigschrift preventieadviseur niveau 1 wil behalen, zowel voor interne diensten als externe diensten.   
 
De specialisatiemodule niveau 1 wil de kennis en vaardigheden aanleveren aan preventieadviseurs in een groep A-bedrijf om een deskundig advies te leveren voor een degelijk preventiebeleid op het niveau van de organisatie, de werkpost en het individu. In de opleiding gaat de aandacht in hoofdzaak naar specifieke risicioanalysemethodes bruikbaar in het grotere bedrijf of de zwaardere industrie, specifieke risico's en gerichte managementsystemen. De opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u).
De preventieadviseur niveau 2 die een upgrade wil maken naar het niveau 1 volgt eveneens deze opleiding.

Inhoud

Deze specialisatiemodule vereist een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren, daarom moet minstens vooraf de multidisciplinaire basisopleiding (120u) of het getuigschrift niveau 2 behaald zijn (zie toelatingsvoorwaarden).

In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen verder uitgediept. Voor het domein van de arbeidsveiligheid betreft dit: brandveiligheid, explosiegevaar, machineveiligheid, elektrische veiligheid, risico’s bij transport,...enz. Een tweede deel omvat een praktische en diepgaande studie van de verschillende risicoanalysemethodes, evaluatie-technieken en preventiemaatregelen.

Verder focust deze opleiding zich op de organisatieontwikkeling in het preventiebeleid. De uitbouw van een dynamisch risicobeheersingssysteem en de opbouw en evaluatie van een zorgsysteem worden aangeleerd. De verschillende externe betrokken organisaties worden voorgesteld.
De opleiding is praktijkgericht. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden. Het uitwerken en presenteren van 3 groepsopdrachten zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

  • een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist

EN

  • getuigschrift van master of academische bachelor of een getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 mét 5 jaar relevante ervaring binnen welzijn op het werk.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in boek II, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de vorming van de preventieadviseur.

* Het getuigschrift MVK (Middelbare veiligheidskunde - Nederland) geeft deels vrijstelling tot het volgen van de multidisciplinaire basisvorming of de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2. De kennis van de Belgische welzijnswetgeving is echter een toelatingsvoorwaarde voor de specialisatie niveau 1. Om dit tekort aan te vullen kan een schakelprogramma gevolgd worden. Neem hiervoor contact op met de coördinator.

Praktisch

Deze opleiding omvat 280 uur en start op 17 september 2019, de lessen gaan wekelijks door op dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur tot december 2020. De middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.
De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. We raden iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. Voor wie dit geen optie is, kan er op de eerste dag bekeken worden of carpoolen kan. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom aan supermarkt Lidl.

Eindevaluatie
De eindevaluatie is voorzien voor februari 2021. De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk. Het resultaat van de opdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.
De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair samengesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.
U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen na een succesvolle eindevaluatie. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2021.
Reglementaire invullingen
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 280 uren (40 dagen met 34 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming.

Prijs

3.980,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 645 €)- onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex (waarde 1.045 €) abonnement met online wetteksten mbt preventie. 

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).
Inschrijven kan via de link onderaan.
 

 

Details opleiding
17/09/2019 - 15/12/2020
Cursus code: 
PA1-Di-1909
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
3.980,00 € excl. btw
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven