Opleiding tot Vertrouwenspersoon

  Deze vijfdaagse opleiding omschrijft en ondersteunt de belangrijke taak van de vertrouwenspersoon. De opleiding beantwoordt aan de wetgeving inzake de preventie van psychosociale risico's op het werk en leert de risico’s te herkennen en te beheersen die gepaard gaan met een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Doelpubliek
 

Alle personen die binnen hun bedrijf de taak van vertrouwenspersoon opnemen. 
 

Inhoud
 

De opleiding biedt het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon, de psychosociale risico's op het werk met inbegrip van individuele en collectieve risicofactoren en de schadelijke gevolgen. De opleiding reikt de methoden aan voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Veel aandacht wordt besteed aan technieken en praktijken voor een doeltreffende communicatie, de gesprekstechnieken, het mediëren en beheersen van conflicten. 

Programma
 

14/5: Wettelijk kader

28/5: Statuut van de vertrouwenspersoon, aansprakelijkheid

28/5: De psychosociale risico's

4/6: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken en bemiddelen

11/6: Psychosociale interventie: de beeersing van probleemsituaties

2/7: Praktische cases en interventie
 

Eindevaluatie

 

De deelnemers behalen na 5 gevolgde dagen en een afsluitende proef het certificaat van vertrouwenspersoon. Deelnemers die de opleiding tot vertrouwenspersoon succesvol afgerond hebben kunnen 5 aanvullende dagen volgen om het getuigschrift van adviseur psychosociale aspecten te behalen. Deze opleiding wordt aansluitend aan de opleiding tot vertrouwenspersoon georganiseerd.

Praktisch

 
De opleiding start op 14 mei 2020 en wordt wekelijks op donderdag georganiseerd, tot 2 juli 2020. 

De eerste lessen gaan online door. Daarna worden de praktijkoefeningen op locatie in Leuven gehouden. 
 
Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt bij elke les digitaal bezorgd.

 

Prijs

 
1.050 € excl BTW. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 675 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan. 

 
Details opleiding
14/05/2020 - 02/07/2020
Cursus code: 
VP-2005
Cursus domein: 
Psychosociaal
Prijs alles inbegrepen: 
1.050€ (dxcl BTW)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Online + Leuven