Multidisciplinaire basisvorming - start januari 2021

Deze opleiding dient vooraf aan de specialisaties tot preventieadviseur (niveau I of niveau II) gevolgd te worden. Voor deze opleiding gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Wie verder wil doorstromen, moet voldoen aan de voorwaarden van de gewenste specialisatie (Niveau 1, Niveau 2, Psychosociale aspecten, Ergonomie, Arbeidshygiëne)

Programma

De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De structuurelementen van een welzijnszorgsysteem vormen de leidraad van de opleidingen tot preventieadviseur en reiken de mogelijkheid aan tot correcte planning, toepassing en opvolging van preventie. De opleiding is praktisch opgevat met vele oefeningen en de bespreking van cases.

Het uitwerken en de presentatie van één algemene case (taakopdracht) met een kleine groep vormt de afsluiting van deze opleiding. De voorbereidingstijd van de opdracht is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.

Het stimuleren van een systematische en proactieve aanpak vormt de doelstelling van elke opleiding tot preventieadviseur.

Praktisch

Per academiejaar wordt deze opleiding 2 tot 3 maal aangeboden.

Deze opleiding start op 12 januari 2021, de lessen gaan elke dinsdag door tot juni 2021 van 9.00 tot 16.30u. De middagpauze valt tussen 12.30u en 13.00u.

Broodjeslunch (tijdelijk opgeschort wegens covid-19), water en warme dranken zijn in de prijs inbegrepen. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. We raden iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. Voor wie dit geen optie is, kan er op de eerste dag bekeken worden of carpoolen kan. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt bij elke les digitaal bezorgd.

Eindevaluatie

De eindevaluatie is voorzien in juni 2021. De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen. Het resultaat van de groepsopdracht wordt procentueel opgenomen in de eindbeoordeling.

Na een succesvolle evaluatie ontvangt u een attest van slagen. Het officieel getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2021.

Reglementaire invullingen
 
Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs telt de wettelijk voorziene 120 uren of 18 dagen waarvan 16 contactdagen.

Prijs

€ 1.845,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, broodjeslunch, koffie en thee, de eindevaluatie en feestelijke proclamatie. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 675 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.095 €) met online wetteksten mbt preventie. 

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op deze prijs.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

 
 
Details opleiding
12/01/2021 - 15/06/2021
Cursus code: 
PAM-DI-2101
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
€ 1.845 excl. btw
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Leuven