De veiligheidsladder in de praktijk: tweedaagse workshop - Dordrecht (NL)

Om de bereikte veiligheidscultuur in de ondernemingen in te schatten heeft Nederland een meetmethode ontwikkeld: de veiligheidsladder. De treden van de veiligheidsladder geven het bereikte niveau aan, gaande van pathologisch over reactief, calculatief, proactief en generatief. Ondernemingen kunnen het bereikte niveau laten certificeren door een onafhankelijke derde instantie.

Inhoud

De workshop leert de deelnemers op een interactieve manier kennis maken met de verschillende niveaus van veiligheidscultuur en de betekenis van de treden op de ladder. Ondernemingen kunnen zelf een inschatting maken van het bereikte niveau door zich te bezinnen over een reeks criteria. Deze worden samengebracht in een zestal clusters of thema's: 

- leiderschap en betrokkenheid
- beleid en strategie
- organisatie en opdrachtnemers
- werkplek en procedures
- afwijkingen en communicatie
- audits en statistieken.

De deelnemers raken vertrouwd met de manier waarop de instrumenten als inspectie, observatie, praktijkbeoordelingen en gedragsaudits ingezet kunnen worden. Zij worden geïnspireerd door praktische voorbeelden en ondersteunende documenten. 

Opdracht

Er is voorzien in een praktische huiswerkopdracht met terugkoppeling tijdens de tweede lesdag.
 

Docent 

Tiemen van der Worp, Q-OH&S-specialist, docent en jurylid opleidingen preventieadviseur Prevent (Preventieadviseur niveau 1 en 2 en HVK Nederland).
 

Attesten

De deelnemers krijgen een attest van deelname. 
 

Praktisch 

Locatie:  Bedrijvencentrum van EGM, Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht

Data: 6 en 13 december 2019, telkens van 9u tot 16u

Prijs: € 795, alumni-prijs: € 595 (excl. btw)

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Inschrijven kan via de link onderaan.
 
Details opleiding
06/12/2019 - 13/12/2019
Cursus code: 
BSPA 061219 NL
Cursus domein: 
Multidisciplinair
Prijs alles inbegrepen: 
€ 795, alumni-prijs: € 595 (excl. btw)
Organisatie: 
Prevent
Locatie: 
Dordrecht (NL)