Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK)

De opleiding stelt de deelnemers in staat om op organisatorisch en managementniveau de risico’s te beheersen. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om bedrijven en instellingen te adviseren over preventie en veiligheid. De opleiding is officieel opgenomen in de lijst van erkende opleidingen van Hobéon SKO.

 
 

Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren, werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.
 

Docenten

De docenten zijn deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Programma

Het programma combineert de wetenschappelijk onderbouwde kennis (het waarom) met het praktische inzicht in de bedrijfssituatie en de daartoe benodigde vaardigheden (het wie, wat, wanneer en waarmee). De opleiding heeft een modulaire structuur. Deelnemers kunnen instromen in een module naar keuze om zo op hun eigen tempo het traject af te werken. Het is ook mogelijk om elke module afzonderlijk te volgen.

Toetsing

Na elke module
  • Portfolio-opdrachten in het kader van de thema’s (individueel of groepsgewijs);
  • Mondelinge kennis- en inzichtsvragen (casus);
Eindevaluatie
  • Een afstudeerwerk waarin de kandidaat de kennis, inzichten en vaardigheden integreert;
  • Een assessment waarin de kandidaat het eindwerk verdedigt en vragen beantwoordt.

Toelatingsvoorwaarden

Als vooropleiding is een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4-, HBO- of universitair niveau met diploma vereist. Deze eis is conform de eis die NVVK stelt aan de inschrijving in het beroepsregister van veiligheidskundigen. Cursisten die nog niet over een MVK-diploma beschikken, dienen een extra basismodule (basisvorming veiligheid, gezondheid en welzijn) te volgen.

Praktisch

De opleiding telt 35 lesdagen, wekelijks op zaterdag ter plaatse in Dordrecht en op donderdagavond online via Zoom of Teams. Door deze combinatie van lesdagen wordt de doorlooptijd van het traject aanzienlijk ingekort. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

Voor cursisten die niet in het bezit zijn van een MVK-diploma wordt er voor de start van de opleiding een extra module van 6 dagen (basisvorming) georganiseerd.

De lessen gaan door op het adres Heliotroopring 1100 in 3316 KG Dordrecht. 

Meer informatie over de komende opleidingen vindt u in onze opleidingskalender.