Onderzoek en projecten

Prevent verzamelt via onderzoek relevante en actuele kennis uit binnen- en buitenland rond arbeidsrisico’s en de preventie van arbeidsongevallen en werkgebonden gezondheidsproblemen. Deze vertaalt Prevent naar de praktijk, zodat de verbetering van het welzijn op het werk kan gebeuren op een wetenschappelijk gefundeerde wijze.

Het onderzoek tracht antwoorden te bieden op vragen zoals:

  • Hoe evolueren de arbeidsomstandigheden en de sociale, economische en culturele context?
  • Welke trends doen zich voor?
  • Wat zijn nieuwe en/of opkomende risico's?
  • Bestaan er wetenschappelijk onderbouwde preventiestrategieën (goede praktijken) om de risico's te beheersen?

Voor deze onderzoeksactiviteten werkt Prevent nauw samen met (preventie-)instituten en organisaties uit binnen- en buitenland.