Artikel

Opinie: We leven almaar langer, maar niet in gelijke mate

Het Belgische statistiekbureau Statbel stelde vast dat in 2018 de gemiddelde levensverwachting met 0,1 jaar gestegen is ten opzichte van het jaar ervoor. Mannen leven nog steeds minder lang dan vrouwen. Maar waar komt die kloof tussen mannen en vrouwen vandaan?

De arbeidsmarkt gezien door de ogen van verschillende generaties

In Frankrijk zullen de generaties Y en Z in 2020 samen 50% van de beroepsbevolking uitmaken, net als de babyboomers en generatie X. Infoprotection.fr liet verschillende experts aan het woord om de verwachtingen van deze generaties te duiden. Ze stelden de volgende trends vast.

Kans op werkhervatting daalt met de leeftijd

Een onderzoek op basis van gegevens van een Britse enquête over werkgelegenheid toont aan dat leeftijd effectief een belangrijke rol speelt bij de terugkeer van senioren naar de arbeidsmarkt: hoe ouder de werknemers, hoe kleiner de kans dat ze opnieuw werk vinden. 

 

Opinie: Hoe definiëren we een “zwaar beroep”?

Er is in de schoot van de regering een consensus gegroeid: de reguliere pensioenleeftijd wordt stapsgewijs opgetrokken tot 67 jaar, zoals dat al een hele tijd in Nederland en in de Scandinavische landen de praktijk is. Er wordt slechts één uitzondering voorzien: voor zogenaamd zware beroepen blijft een vervroegde opruststelling toegelaten. Het voorbije jaar hebben de sociale partners dan ook erg veel energie gestoken in het aflijnen van wat mag verstaan worden onder een zwaar beroep. Daarover werd nog geen consensus gevonden.

Stijging leeftijdsdiscriminatie op werkvloer

Het aantal dossiers dat Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, opende over leeftijdsdiscriminatie (jong en oud) is sinds begin 2016 fors gestegen.

 

Evaluatie van CAO 104 over oudere werknemers: advies van de Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 19 juli 2016 haar advies over de evaluatie van de CAO 104 gepubliceerd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de modaliteiten te regelen voor de opstelling van een plan om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen. De Raad is er zich van bewust dat de tenuitvoerlegging van de CAO 104 in de ondernemingen een evolutief en geleidelijk proces is. De raad wil geen definitieve conclusies trekken maar wenst een nieuwe impuls te geven aan het instrument. 

Wat is ‘werkbaar’ werk?

‘Werkbaar’ werk… de sociale partners geraken er niet uit wat dit precies moet inhouden. Vóór de zomer van 2016 moeten we in elk geval geen concreet resultaat van hun overleg verwachten. PreventFocus ging alvast te rade bij drie deskundigen uit de academische wereld om te weten te komen hoe zij dit begrip en de gevolgen ervan interpreteren. 

Preventie van psychosociale risico's op het werk: Europese Week 2015

De Europese campagne “Gezond werk is werk zonder stress" van het  Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) loopt stilaan ten einde. 

Opinie: Opgepast: oudere werknemers!

Op AD.nl verscheen een tijdje geleden een tekst waarin volgende passage staat: “Als er brand uitbreekt en de brandtrap gebruikt moet worden, kunnen oudere werknemers een extra risico vormen. Ze zijn minder snel, waardoor ze vluchtroutes blokkeren. Verder zijn de trappen vaak steil en de gangen smal”. Oudere werknemers als een risico dus. Dit schreeuwt om een reactie. Roger De Gruyter, sinds enige tijd oudere werknemer (hij noemt zichzelf liever een ‘minder jonge zelfstandige’), is het grondig oneens met deze stelling. 

CAO 104: het kan beter!

In het kader van het Europese project E-capacit8 over leeftijdsbewust beleid in bedrijven, heeft Prevent een rondvraag georganiseerd over de uitvoering van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 104. Deze CAO verplicht alle bedrijven met meer dan 20 werknemers om maatregelen te nemen ter bevordering van de werkgelegenheid van de 45-plussers. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de enquête.