Actueel

Arbeidsongevallen met jonge werknemers voorkomen

Jonge en onervaren werknemers hebben minstens twee keer zoveel kans op een arbeidsongeval. Het ACV bespreekt kort de elementen die hebben geleid tot een ongeval dat het leven kostte aan een 23-jarige werknemer. Zo wil de vakbond sensibiliseren rond arbeidsongevallen met jonge werknemers. 

Risico op valpartijen: naar een verbod op smartphones op het werk?

Volgens een studie van sociaal secretariaat Group S gebeuren er steeds meer arbeidsongevallen bij jongeren: in de leeftijdsgroep van 20- tot 30-jarigen is het aantal arbeidsongevallen op tien jaar tijd met 270% gestegen. Een van de oorzaken van deze forse toename is het gebrek aan opleiding op het terrein, maar een andere belangrijke oorzaak is ... de smartphone. Het sociaal secretariaat onderzocht de arbeidsongevallen die werden aangegeven door de 25.000 aangesloten bedrijven, die in totaal 250.000 werknemers in dienst hebben.

28 april 2018: Generation Safe and Healthy

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert elk jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (SafeDay); een dag die steeds in het teken staat van arbeidsongevallen. Op de SafeDay wordt zo onder meer aandacht besteed aan de dodelijke arbeidsongevallen die dagelijks gebeuren.

Mijn eerste werkervaring als uitgezonden jobstudent

Mijn eerste ervaring met de beroepswereld kan je vergelijken met de eerste stappen van een baby. Je krijgt nieuwe inzichten, de wereld lijkt opeens veel groter, je ontdekt en leert bij. Maar in beide gevallen gebeurt dit niet zonder vallen en opstaan.

Aanbevelingen van de Europese Raad voor kwalitatievere stages in bedrijven

 

De Europese Raad heeft op 10 maart 2014 een aanbeveling goedgekeurd die lidstaten aanraadt om een kwaliteitskader vast te leggen voor stages in bedrijven. Dit kader bevat onder meer de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden.

Meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt?

De ministerraad keurde op 7 november 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat jongeren die nog geen 26 jaar zijn meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.