Onderzoek

Werkomstandigheden Europese mannen en vrouwen

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound, ging aan de hand van de resultaten van de European Working Condition Survey (EWCS) in 2010 na wat de verschillen in arbeidsomstandigheden zijn tussen mannen en vrouwen. Aan de EWCS werkten in totaal 44.000 werknemers mee uit 34 Europese landen.

Nachtwerk na borstkanker

De onderzoekers van de Nederlandse Nightingale Studie geven voorzichtig advies over de terugkeer van vrouwen die borstkanker hebben/gehad hebben naar nachtwerk. “Het is niet aan te raden, maar bij een gunstige risicoprofiel en goede prognose is het ook niet te ontraden”, klinkt het.

Knelpunten en mogelijkheden voor het Nieuwe Werken

De voorbije decennia is het klassieke arbeidspatroon, waarbij werknemers tussen vaste uren op een vaste werkplek werken, drastisch veranderd. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam doopten dit nieuwe arbeidspatroon ‘Het Nieuwe Werken’. In opdracht van het Nederlandse ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gingen ze na hoe dit Nieuwe Werken past binnen de Nederlandse arbeidswetgeving. Verschillende van hun conclusies zijn ook van toepassing op de Belgische context.

Overwerken vergroot kans op zware depressie

Wie meer dan 11 uur per dag werkt heeft 2,43 keer meer kans om een zware depressie te krijgen dan wie een normale werkdag van 7 tot 8 uur vol maakt. Dat blijkt uit een studie bij meer dan 2.000 Britse ambtenaren.

De gevaren van het rijden na een nachtelijke wachtdienst

Het Universitair Ziekenhuis (CHU) van Caen onderzocht de rijcapaciteiten van 30 jonge anesthesisten na een nachtelijke wachtdienst. Uit de studie bleek dat rijprestaties veranderingen ondergaan en dat de kans op ongevallen toeneemt na een nachtshift. Bovendien blijven de gevolgen van de vermoeidheid ook in de volgende dagen doorwegen. De resultaten werden voorgesteld tijdens het congres van de Europese vereniging van anesthesisten (1) in juni 2012.

De invloed van de omschakeling naar het zomeruur op arbeidsongevallen

Ieder jaar schakelen we in het vierde weekend van maart over van wintertijd naar zomertijd. Door de klok een uur vooruit te draaien, hoopt men langer van het daglicht te genieten en zo energie te besparen. De omschakeling heeft echter een grote invloed op onze nachtrust. Aangezien we een uur minder lang slapen, zijn werknemers minder uitgerust en neemt de kas op fouten toe, vooral bij opdrachten die een grote precisie of hoge waakzaamheid vragen. Christopher Barnes en David Wagner van de Universiteit van Michigan hebben dit fenomeen bestudeerd. Hun onderzoeksresultaten werden besproken in het artikel "Changing to Daylight Saving Time Cuts Into Sleep and Increases Workplace Injuries"

Diverse onderzoeken naar vermoedelijk kankerverwekkend effect ploegenwerk

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in Lyon (IARC) concludeerde in een studie in 2007 dat ploegenarbeid moet gerangschikt worden in de groep 2A (‘waarschijnlijk carcinogeen voor de mens’) aangezien werk in ploegen het bioritme ernstig verstoort. Verschillende onderzoekers bestuderen momenteel de effecten van een veranderend circadiaans ritme op de gezondheid. Hieronder vindt u een korte stand van zaken op basis van een lezing over dit thema door Dr. Francis Levi, directeur van de onderzoekseenheid bioritme en kanker van het CNRS in Parijs (1).

Ongewone werkuren in de EU

De Europese Stichting voor de verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden bracht onlangs een rapport uit over ongewone werkuren in de EU. Het rapport brengt niet alleen de ongewone werkuren in EU-landen, sectoren en bedrijven in kaart, maar heeft het ook over de moeilijkheden van bedrijven die ongewone werkuren hanteren. De krachtlijnen.

Moeder of vader aan de haard, of geen van beiden?

Voltijds werk is het meest gangbare werkpatroon binnen de Europese Unie. Het systeem van flexibele werkuren lijkt een oplossing om werk en privé met elkaar te verzoenen. Er valt tussen de lidstaten onderling evenwel nogal wat verschil te noteren over de mogelijkheden die op dit vlak bestaan. De Europese Stichting voor de Verbetering van de Levens- en Werkomstandigheden heeft een nieuw rapport uit over de combinatie van gezin en voltijds werk.