Artikel

Welzijn op het werk in de dienstenchequesector in België

De groeiende behoefte aan persoonlijke en huishoudelijke diensten leidde de laatste jaren tot een flinke groei van de dienstenchequesector. De sector wordt echter met verschillende uitdagingen geconfronteerd, waaronder de bescherming van het welzijn op het werk.

Veiligheid en gezondheid in kleinhandelszaken

December is voor heel wat kleinhandelszaken een zeer drukke maand. Om het werk de baas te kunnen, nemen veel werkgevers tijdelijke werknemers of uitzendkrachten in dienst. Buiten de feestperiode is het werkritme al vrij hoog, maar in december neemt dit uitzonderlijke proporties aan, waardoor werknemers meer risico op letsels lopen.

Gekwalificeerde lassers, een deugd of noodzakelijk kwaad?

In de Vlaamse beroepskwalificaties voor lassers staat onder meer dat een lasser werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. Een lasser die volgens deze beroepskwalificatie opgeleid is, weet dus wat veilig werken is. In diezelfde beroepskwalificatie staat ook nog dat het beroep onderworpen is aan persoonlijke certificering op basis van internationaal geldende normen. In dit artikel leest u meer over het wat en het waarom van deze kwaliteitskwalificatie.

Langdurig zieken: hoe herinschakelen?

Er is de laatste tijd in de pers erg veel te doen geweest over langdurig zieken. Langdurig zieke werknemers re-integreren in de arbeidsmarkt kan door begeleiding, aanpassingen van de werkplek of door omscholing. 

 

De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen

Toolboxmeetings zijn goed ingeburgerd in bedrijven. In de praktijk schieten ze echter om verschillende redenen vaak tekort: de ploegbazen zijn onvoldoende getraind, ze hebben geen toegang tot kwalitatieve en gebruiksvriendelijke informatie, de hiërarchische lijn ondersteunt hen onvoldoende,… Toolboxmeetings kan men het best laten renderen door werknemers echt te laten meedenken en discussiëren over hun eigen veiligheid en gezondheid.

TOOLBOXLAB laat toolbox herleven op Europese bouwwerven

Om toolboxmeetings te laten (her)leven op de Belgische en Europese bouwwerven, hebben Prevent, NAVB en P&I de handen in elkaar geslagen. Met financiële steun van het 'Leonardo da Vinci'-programma van de Europese Commissie werd het project TOOLBOXLAB opgestart. Hiervoor werden een training (met een online platform) uitgewerkt, die in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.

Spelend leren in de bedrijfsomgeving

Spelend leren in bedrijfsomgevingen staat nog in de kinderschoenen. Nochtans treden er generaties aan die op zowel in hun vrije tijd als op school opgegroeid zijn met games en spelvormen.

Een verschuiving van kennis naar vaardigheden?

Een enquête op LinkedIn vroeg naar mogelijke verbeteringen van het aanbod bij de niveau I-opleiding. Er kwamen heel veel reacties op deze oproep en er werden een aantal tendensen geïdentificeerd. Een samenvatting.

Meer nood aan opleiding in afvalsector

Werknemers in de afvalsector vinden van zichzelf dat ze meer opleiding kunnen gebruiken over gevaarlijke stoffen, pbm’s, brandveiligheid, werken in besloten ruimtes en risicoanalyse. Dat blijkt uit een tussentijds rapport in het kader van het Europese THESEIS-project.