Artikel

Geen veiligheidsgrens voor valhoogte

Er kan geen veilige grens gegeven worden voor valhoogte. Dat besluit de Nederlandse Gezondheidsraad na onderzoek op vraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Risico’s bij het bouwen van windturbines

Steeds meer van onze elektriciteit wordt uit windenergie gehaald. Verwacht wordt dat het aandeel windturbines de komende jaren enkel zal stijgen. En daarmee ook het aantal jobs in de sector. Het plaatsen van windturbines is, gezien hoogte waarop werken moeten uitgevoerd worden en de weersomstandigheden waaraan de machines onderhevig zijn, echter geen sinecure.

Valbeschermingsmiddelen

Op 23 maart 2010 trok de Europese Commissie de geharmoniseerde status van de norm EN 353-1 in omdat valbeschermingsmiddelen die gefabriceerd waren volgens deze norm de veiligheid van de gebruiker niet voldoende garanderen. Waarop was deze beslissing gesteund? En wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?

Risico’s voorkomen bij het aanbrengen en verwijderen van kerstverlichting

De eindejaarsperiode komt er weldra aan en dan worden de straten verlicht met duizenden kerstlichtjes en lichtslingers. Voor de arbeiders die deze versieringen aanbrengen en verwijderen is dit geen sinecure. Kris Colemont, preventieadviseur van de gemeente Diepenbeek, ging na wat de risico’s zijn en hoe men de klus veilig kan klaren.

EN 795 geharmoniseerd met een waarschuwing

Op 11 december 2015 verscheen de lijst met geharmoniseerde normen in het kader van de Europese richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. In de lijst werd de norm EN 795:2012 opgenomen. De harmonisatie van deze norm heeft verscheidene jaren op zich laten wachten.

Werken op hoogte bij felle wind

Wie op een hoogte werkt, vangt meer wind en loopt dus meer gevaar om weggeblazen te worden. Hoe feller de wind hoe moeilijker het wordt om het evenwicht te bewaren. Welke preventiemaatregelen moet de werknemer nemen en wat zegt de wet?