Werknemersinformatie

Dossier: Opgepast voor CO-vergiftiging

De energieprijzen swingen de pan uit en mensen zoeken naar originele, goedkopere manieren om zich te verwarmen, de ene al gevaarlijker dan de andere. Recent probeerden een moeder en een dochter hun huis te verwarmen met een barbecue. Ze stierven helaas beiden aan een CO-vergiftiging.

Dossier: Besloten ruimten

In besloten ruimten wordt niet permanent gewerkt, maar af en toe is het nodig om ze te betreden voor specifieke werkzaamheden. In dat geval kan je maar beter goed voorbereid zijn. Ieder jaar komen immers mensen om het leven bij ongevallen in besloten ruimten, omdat ze zich niet bewust zijn van de risico’s en dus ook niet de gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. 

Quiz: Monitoring op de werkplek, want meten is weten

Lees eerst de tekst over dit onderwerp

Monitoring op de werkplek, want meten is weten

Tijdens het werk worden we aan heel wat risico's blootgesteld. Sommige van die risico's zijn meetbaar, denk maar aan de gevaarlijke gassen in de lucht, of de hoeveelheid trillingen die een drilboor produceert. Het kan interessant zijn om deze zaken te meten. Meten laat immers toe om na te gaan of de risico's binnen de grenzen van het aanvaardbare blijven. Het meten kan eenmalig gebeuren, maar ook op geregelde tijdstippen. Dat laatste noemen we monitoring.