Onderzoek

De aanPAK van PAK’s

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vormen een groep van honderden chemisch nauw verwante organische verbindingen. Ze zijn opgebouwd uit koolstof- en waterstofatomen die in één vlak liggen. Het gaat hier om structuren met twee of meer gekoppelde aromatische ringen. Omdat sommige PAK’s kankerverwekkende eigenschappen (kunnen) hebben, staan ze vaak in de belangstelling. Daarom bieden we een overzicht aan, met bijzondere aandacht voor de omgevings- en biologische monitoring van PAK’s. 

Asbest: Affset plaatst vraagtekens bij meettechnieken en korte vezels

Het Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) publiceerde in februari een advies over asbest. Het Affset stelt dat niet met zekerheid vaststaat dat korte asbestvezels ongevaarlijk zouden zijn. Het adviseert dan ook een verstrenging van de bestaande grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en beveelt aan om de huidige meettechnieken te herzien, vooral in verband met de telregels voor vezels.

Fumigatie: ontsmette containers of verborgen gaskamers?

Veel bedrijven spuiten chemische bestrijdingsmiddelen in containers om te voorkomen dat de lading aangetast wordt door schimmels of ongedierte. Dit noemt men ‘fumigatie’ of ‘begassing’. Vaak blijven er reststoffen achter in de containers, wat erg gevaarlijk kan zijn voor werknemers die nietsvermoedend zonder bescherming de containers betreden(1).