Goede Praktijk

Vrijwilligers bij het Rode Kruis

Het Rode Kruis van België, een belangrijke speler op het vlak van de humanitaire hulp,  voert een voortdurende strijd om het menselijke lijden te verlichten en humanitaire crises te voorkomen. Met 550 medewerkers en bijna 9.500 vrijwilligers in de Franse gemeenschap voert deze NGO talrijke acties gebaseerd op de fundamentele principes van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwillige inzet, samenhorigheid en universaliteit. Onder de vrijwilligers bevinden zich bijna 3.000 hulpverleners en 3.700 mensen betrokken bij lokale sociale acties. Al deze mensen zetten zich vrijwillig en belangeloos in voor de samenleving. Om de kandidaat-vrijwilligers te informeren organiseert het Rode Kruis regelmatig infosessies om de activiteiten van de organisatie, haar basisprincipes en de vereisten voor de vrijwilligers toe te lichten.

Thuishulp in de praktijk

Thuishelpers krijgen te maken met specifieke risico's. Dat vergt een aangepaste opleiding van de thuishelpers maar ook een sensibilisering van de gebruikers. EkoServices brengt dit in praktijk.