Artikel

Sociale verkiezingen 2024: advies van de NAR

Elke vier jaar worden er in België sociale verkiezingen gehouden. Prevent volgt de wetgeving voor deze verkiezingen op wegens het belang van de verkiezingen voor de samenstelling van het comité PBW.

De opstart van een nieuw comité pbw

Na de sociale verkiezingen gaan de nieuw samengestelde comités aan de slag. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, zijn goede afspraken nodig. Het vastleggen van het huishoudelijk reglement vormt hiervoor de basis. 

Sociale verkiezingen 2020: waar staat de procedure? (update: 13 nov. 2020)

Als gevolg van de gezondheidscrisis zijn de voor mei geplande sociale verkiezingen uitgesteld tot november. Waar staat de procedure? En wat moet er nog gebeuren? Enkele belangrijke data. Een wet van 4 november 2020 (BS van 13 november 2020) pas de modaliteiten aan om een akkoord te sluiten over het elektronisch stemmen of stemmen per brief ingevolge de COVID-19-pandemie (zie kader).

Herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020

De periode van de sociale verkiezingen is, na de opschorting van de procedure ingevolge de Covid-19-pandemie, uitgesteld naar de periode van 16 tot en met 29 november 2020. De ondernemingen hebben zo de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren aan hun procedures. Gezien de veranderende situatie wordt het bovendien ook mogelijk om nog de keuze te maken voor elektronisch stemmen.

Wanneer het cpbw bevoegdheden van de ondernemingsraad opneemt

Tijdens de sociale verkiezingen, die plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020, kiest men werknemersvertegenwoordigers voor twee overlegorganen: het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) en de ondernemingsraad (OR). In ondernemingen die tussen 50 en 99 werknemers tellen, neemt het comité pbw in bepaalde gevallen bevoegdheden op die normaal zijn voorbehouden aan de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging (VA).

Mag een preventieadviseur of vertrouwenspersoon zich kandidaat stellen voor het comité?

Het antwoord op deze vraag is neen. Een preventieadviseur of een vertrouwenspersoon kan niet aan de vergaderingen van het comité deelnemen als werknemers- of werkgeversvertegenwoordiger. 

Sociale verkiezingen 2020: ‘dag X’

Elke vier jaar vinden de sociale verkiezingen plaats in de Belgische ondernemingen. Die verkiezingen moeten georganiseerd worden volgens welbepaalde procedures. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020.

Discriminatie in verband met syndicale activiteiten

De Franse overheid voerde onlangs, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, een studie uit over discriminatie in verband met syndicale activiteiten in Frankrijk. Welke resultaten leverde dit onderzoek op? En is de Franse situatie vergelijkbaar met de Belgische? Een actueel onderwerp, want de sociale verkiezingen in ons land vinden plaats van 11 tot 24 mei 2020.

Tendensen na 60 jaar sociale verkiezingen voor het comité pbw

De eerste sociale verkiezingen waarbij comités voor preventie en bescherming op het werk werden verkozen, (toen nog ‘Comités VGV) vonden plaats in 1958. Helena Op den Kamp en Guy Van Gyes van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven beschrijven de belangrijkste evoluties van 60 jaar sociale verkiezingen.  

Voorlopige uitslagen sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats in ons land. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden verkozen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.