Artikel

Tendensen na 60 jaar sociale verkiezingen voor het comité pbw

De eerste sociale verkiezingen waarbij comités voor preventie en bescherming op het werk werden verkozen, (toen nog ‘Comités VGV) vonden plaats in 1958. Helena Op den Kamp en Guy Van Gyes van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven beschrijven de belangrijkste evoluties van 60 jaar sociale verkiezingen.  

Voorlopige uitslagen sociale verkiezingen

Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats in ons land. Tijdens deze verkiezingen worden de werknemersafgevaardigden verkozen die zetelen in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk.  

Sociale verkiezingen en politieke verkiezingen: gelijkenissen en verschilpunten

Bij de sociale verkiezingen stemt het kiespubliek voor kandidaten, die op kieslijsten staan. De parallellen met politieke verkiezingen liggen dus voor de hand, maar er bestaan ook enkele grote verschillen. 

Wetsvoorstel wil belemmeren van sociale verkiezingen strafbaar stellen

De socialistische politici Meryame Kitir en Eric Massin dienden recent een wetsvoorstel in om het beïnvloeden, belemmeren of verhinderen van de sociale verkiezingen strafbaar te stellen. 

Sociale verkiezingen: weinig verschillen tussen programma’s van de drie bonden

Wanneer er politieke verkiezingen plaatsvinden, proberen de politieke partijen zich met alle middelen te onderscheiden van hun opponenten. Heel anders gaat het eraan toe bij de sociale verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s van de drie bonden wijken nauwelijks van elkaar af en van overdreven profileringsdrang is geen sprake. 

Sociale verkiezingen 2016: modelformulieren online

De procedure van de volgende sociale verkiezingen zal normaal gezien aanvangen in december 2015, met als eindpunt de eigenlijke verkiezingen in mei 2016. Net als bij vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een reeks modelformulieren ter beschikking die door de ondernemingen gebruikt kunnen worden gedurende de verkiezingsprocedure.

Sociale verkiezingen 2012: start aan het eind van dit jaar

De sociale verkiezingen zullen normaal gezien plaatsvinden in mei 2012. Deze verkiezingen worden voorafgegaan door een pre-electorale fase die eind dit jaar van start gaat. De Nationale Arbeidsraad publiceerde recent twee adviezen over deze sociale verkiezingen.