Artikel

Keuze van draagbare brandblustoestellen

ISO publiceerde in 2000 een technische specificatie, de ISO/TS 11602-1, voor de keuze, de inplanting en de installatie van draagbare brandblustoestellen. In 2010 werd die specificatie geactualiseerd. In België gebruiken we meestal nog de voorschriften van Assuralia terwijl de ISO/TS 11602-1 veel uitgebreider is. 

Bouw van een windmolen: interactie tussen preventiedienst en veiligheidscoördinatie

Op de terreinen van Janssen Pharmaceutica werd een windmolen gebouwd. Dit artikel beschrijft kort de vijf fasen van de bouw en de betrokkenheid van de verschillende actoren bij dit project.

VCA versie 6.0 en contractor safety management bij BASF

In 2018 verscheen een nieuwe versie van de VCA-checklist. Een goede aanleiding om een interview te organiseren met Marc De Locht. Hij is niet alleen voorzitter van het uitvoerend comité van BeSaCC-VCA maar ook teamleader contractor safety bij BASF. Wij vroegen hem om uitleg te geven over de nieuwe versie van VCA en over hoe BASF contractor safety management in de praktijk brengt. In dit artikel volgt het relaas van het interview over de nieuwe versie van VCA. Contractor safety management bij BASF vormt het onderwerp van het volgende artikel (zie link onderaan). 

Criterialijst VCA-certificaat aangepast

VCA 2017/6.0 legt de criteria vast voor contractorbedrijven die een VCA-certificaat willen behalen. Versie 2017/6.0 verscheen op 2 april 2018 en vervangt de criterialijst uit 2008. De basisprincipes van VCA zijn behouden. Het VCA-certificaat omvat een doorlichting van het beheerssysteem van een bedrijf op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu voor het uitvoeren van werkzaamheden bij een opdrachtgever. 

Al meer dan 15 jaar: hoe is het vandaag gesteld met de veiligheidscoördinatie?

Op 27 februari 2018 vond de studiedag van BIB-Co, het Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren, plaats. Door de nationale staking was er die dag zo goed als geen openbaar vervoer, wat aanleiding gaf tot ellenlange files. Maar dat verhinderde de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren niet om tijdens deze bijeenkomst vast te stellen dat de coördinatie en de preventie van arbeidsongevallen er de voorbije jaren in België flink op vooruit is gegaan. Hieronder geven we een overzicht van de hoogtepunten van de studiedag “Al meer dan 15 jaar, preventie en coördinatie gaan er samen op vooruit!”.

Actualisering van het Sociaal Strafwetboek: bepalingen inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

De aanpassingen die werden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek door de wet van 29 februari 2016 hebben ook betrekking op de inbreuken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

Veiligheidscoördinatie tijdens werken op evenementen

Bedrijfsevenementen, festivals, sportevenementen,… brengen niet alleen veel publiek op de been, er is ook veel volk nodig om ze op te bouwen en af te breken. Hoe zorg je ervoor dat dit zo veilig mogelijk gebeurt? Donald Goedheid leidt onder andere de op- en afbouw van Tomorrowland in veilige banen en baseert zich daarvoor voornamelijk op de wet welzijn op het werk en het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Sociale dumping in de bouwsector: regelgeving harmoniseren, vereenvoudigen en toepassen

Op de eengemaakte Europese markt geldt het principe van het vrij verkeer van werknemers en diensten. In die context stellen de Belgische bouwondernemingen een fenomeen van oneerlijke concurrentie aan de kaak. PreventFocus sprak met Marc Junius van de Confederatie Bouw en Carl Heyrman, directeur-generaal van navb-cnac Constructiv. Zij pleiten voor harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving inzake veiligheid op het werk om de toepassing ervan te garanderen.

Campagne Lever veilig van het navb: eerste resultaten

De navb lanceerde in 2012 de Lever veilig, een campagne die de aandacht wou vestigen op de problematiek van ongevallen bij de levering en behandeling van bouwmaterialen en stortklaar beton. Hier zijn de eerste resultaten.

Wat verandert er in 2014?

Aan welke wijzigingen mogen de preventieadviseurs zich verwachten in 2014?