Werknemersinformatie

Quiz: wie doet wat voor de veiligheid?

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Veiligheid en preventie op het werk: wie doet wat?

Of je voor een voedselbedrijf werkt, in de chemische industrie, of een gewone kantoorbaan uitoefent, in ieder bedrijf zijn er personen die zich bezighouden met de veiligheid van de werknemers en de preventie van ongevallen. Wie zijn deze personen en wat is hun rol?

Wie komt tussenbeide bij een arbeidsongeval in de privésector?

Elke werkgever heeft de plicht om arbeidsongevallen te voorkomen. Ondanks alle inspanningen, kunnen er echter nog steeds ongevallen plaatsvinden. Als dat het geval is, treedt er een procedure in werking waarbij heel wat partijen betrokken worden. Wie doet wat?