Onderzoek

Werknemersvertegenwoordiging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) publiceerde een rapport met de bevindingen van een kwalitatief onderzoek naar werknemersvertegenwoordiging en raadpleging op gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Participatie van werknemers vergroot welzijn en productiviteit

Een rapport van Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, toont aan dat organisaties die hun werknemers een actieve participatie toestaan, goede resultaten kunnen voorleggen op het vlak van productiviteit en welzijn. Er zijn dus voordelen voor de werkgever zowel als voor de werknemers.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in sociale verkiezingen

Uit de eerste resultaten van de sociale verkiezingen 2008 blijkt dat het aantal deelnemende vrouwen licht gestegen is. Het aantal verkozen vrouwen blijft echter rond 35% schommelen. Een onderzoek (1) dat de sociale verkiezingen van 1987 tot 2004 onder de loep nam, heeft de ondervertegenwoordiging van vrouwen meer in detail bestudeerd. Zowel de kandidatenlijsten, als de uiteindelijke verkozenen werden nader onderzocht.