Artikel

Sociale verkiezingen 2016: evenwichtigere verdeling mannen-vrouwen?

Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij deed dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen.

Nieuwe wet regelt organisatie sociale verkiezingen 2016

Op 22 juni 2015 verscheen een wet die de praktische organisatie van de sociale verkiezingen 2016 regelt. 

Organisatie sociale verkiezingen in 2016

De organisatie van de sociale verkiezingen wordt bij wet geregeld. De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet werd goed. Volgens dit voorontwerp zouden de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei 2016.  

Sociale verkiezingen 2016: modelformulieren online

De procedure van de volgende sociale verkiezingen zal normaal gezien aanvangen in december 2015, met als eindpunt de eigenlijke verkiezingen in mei 2016. Net als bij vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een reeks modelformulieren ter beschikking die door de ondernemingen gebruikt kunnen worden gedurende de verkiezingsprocedure.