Artikel

Werknemersoverleg is essentieel, maar welk soort inspraak willen we?

Net voor de zomer van 2016 rapporteerde de externe preventiedienst Attentia een bevraging bij meer dan 15 000 Belgisch werknemers over hun werkbeleving. Uit de enquête bleek dat de het gebrek aan inspraak frequent wordt gemeld als belastend, en dat lijkt op het eerste gezicht raar. 

Bescherming van kandidaten sociale verkiezingen bijgeschaafd?

Een wetsvoorstel suggereert een herziening van de voorwaarden voor de ontslagbescherming van kandidaten bij de sociale verkiezingen. De indieners zijn van mening dat de bescherming, zoals ze tot op heden bestaat, ongelijkheid tussen werknemers creëert.

De opstart van een nieuw Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, moeten de nieuwe Comité’s voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) opgericht worden. Sommige ondernemingen krijgen voor het eerst te maken met een Comité PBW. Daarom enkele tips. 

Sociale verkiezingen: weinig verschillen tussen programma’s van de drie bonden

Wanneer er politieke verkiezingen plaatsvinden, proberen de politieke partijen zich met alle middelen te onderscheiden van hun opponenten. Heel anders gaat het eraan toe bij de sociale verkiezingen. De verkiezingsprogramma’s van de drie bonden wijken nauwelijks van elkaar af en van overdreven profileringsdrang is geen sprake. 

Comité PBW: een constructieve houding vanaf de eerste vergadering

Binnenkort worden er nieuwe leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) verkozen en zal er een eerste vergadering plaatsvinden. In het licht hiervan sprak PreventFocus met bedrijfsbemiddelaar Bénédicte de Callataÿ over hoe men binnen het sociaal overleg een gemoedelijke en constructieve sfeer kan creëren. 

Voorstellen voor meer stemgerechtigden bij sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. De aanloop naar die verkiezingen gaat gewoontegetrouw gepaard met ideeën, proefballonnetjes en voorstellen om de regels rond de verkiezingen aan te passen. Dat is dit jaar niet anders. 

 

Sociale verkiezingen 2016: kies je moment goed!

De sociale verkiezingen van 2016 zullen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei. Dat betekent dat de volledige procedure zich afspeelt tussen december 2015 en mei 2016. Heel wat van de voorbereidende fases dreigen daardoor in periodes van schoolvakanties te vallen, of verstoord te worden door feestdagen. 

Nanomaterialen registreren vanaf 14 september 2015

Een KB uit 2014 verplicht iedere onderneming die nanomaterialen op de Belgische markt brengt om deze materialen te registreren. De FOD volksgezondheid heeft hiervoor een elektronische applicatie ontwikkeld. Vanaf 14 september 2015 kunnen de eerste registraties van start gaan. De werkgever is ook verplicht om de informatie over de geregistreerde stoffen ter beschikking te stellen van het Comité pbw.

Zijn de sociale verkiezingen ondemocratisch?

Het gebrek aan vrouwen op de kieslijsten is een van de zaken die Open Vld-Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Egbert Lachaert aan de kaak stellen in een opiniestuk in De Morgen van 12 mei 2015.

Sociale verkiezingen 2016: evenwichtigere verdeling mannen-vrouwen?

Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij deed dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen.