Artikel

Nieuwe wet regelt organisatie sociale verkiezingen 2016

Op 22 juni 2015 verscheen een wet die de praktische organisatie van de sociale verkiezingen 2016 regelt. 

Lid van het leidinggevend personeel en preventieadviseur?

In een arrest van 9 juli 2014 erkent het Arbeidshof van Brussel dat een lid van het leidinggevend personeel als preventieadviseur kan worden aangesteld. Het Hof heeft zich over deze kwestie gebogen in het kader van een geschil naar aanleiding van een ontslag.

Organisatie sociale verkiezingen in 2016

De organisatie van de sociale verkiezingen wordt bij wet geregeld. De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet werd goed. Volgens dit voorontwerp zouden de sociale verkiezingen plaatsvinden tussen 9 en 22 mei 2016.  

Wetvoorstel wil reclasseringsprocedure nieuw leven inblazen

Monica De Coninck, Fatma Péhlivan en Meryame Kitir (sp.a) hebben een wetsvoorstel ingediend waarin ze artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 willen aanpassen. Dit zou als gevolg hebben dat langdurig ongeschikte werknemers makkelijker progressief het werk kunnen hervatten. 

Dokters op het werk: wie is wie?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde recent het idee om de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds samen te laten zoeken naar oplossingen om langdurige zieken terug in te schakelen in de arbeidsmarkt. Wat is de rol van de verschillende soorten artsen? 

PreventCheck: eerste resultaten beschikbaar

In oktober is PreventCheck gelanceerd. Deze online korte checklist gaat na op welke manier veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in een bedrijf of organisatie aangepakt wordt. Na iets meer dan zes maanden brengen we de eerste resultaten.

Wat verandert er in 2014?

Aan welke wijzigingen mogen de preventieadviseurs zich verwachten in 2014?

Preventieadviseur en lid van de raad van beheer?

De functie van preventieadviseur is niet verenigbaar met alle functies in een onderneming. Mag een preventieadviseur zetelen in een raad van beheer?

Sociale verkiezingen 2012: Stembiljetten, de regel en de uitzonderingen

Tussen 7 en 20 mei 2012 vinden de sociale verkiezingen plaats. Recent verscheen een laatste KB over het verloop van de verkiezingen. Het KB bevat het model voor de stembiljetten in de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

Het ABC van NACE

De NACE-code duidt de activiteitssector van een onderneming aan. Waar komt de code vandaan? Wie kent ze toe en kan een onderneming zijn code wijzigen?