Actueel

Covid-19-strategie bij Carrefour: contacttracing en sneltests

Al in het begin van de pandemie ontwikkelde Carrefour een strategische aanpak om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met meer dan 10.000 werknemers (plus zelfstandigen) in bijna 800 winkels, was dit ook nodig. In januari 2020 werd er een intern contacttracingsysteem opgezet, en ook de sneltest maakt sinds kort deel uit van de Covid-19-aanpak.

Veiligheidsverplichting: ook tijdens teambuildingactiviteiten

Een Franse manager is ontslagen omdat hij zijn medewerkers had aangespoord om over glasscherven te lopen tijdens een teambuildingactiviteit in december 2014. De zaak kwam eerst voor het hof van beroep en werd uiteindelijk doorverwezen naar het Hof van Cassatie, de hoogste rechterlijke instantie in Frankrijk. Op 23 oktober 2019[1] deed het Hof een uitspraak: het bevestigde het ontslag van de manager wegens “niet-nakoming van zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid”.

OiRA Leather & tanning draagt bij tot meer veiligheid doorheen de toeleveringsketen

Op 9 oktober 2018 werd de vernieuwde EU OiRA-tool voor de ledersector voorgesteld in Brussel. De tool wil kleine ondernemingen helpen bij het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van de gepaste maatregelen. Voor het aanpassen en updaten van de OiRA Leather & tanning werd de sector bijgestaan door Prevent. Voor de sector past dit project in een bredere aanpak om veiligheid en gezondheid op het werk doorheen de volledige toeleveringsketen te bevorderen.

Werkbaar werk: zo ziet de voedingssector dat

Wat moeten bedrijven doen om hun personeelsleden werkbare arbeidsomstandigheden aan te bieden? Theoretische inzichten bestaan er genoeg over, maar hoe pak je het aan in de praktijk? De voedingsverwerkende nijverheid gaf hier recent een brochure over uit.

Start van de Europese campagne 2018-2019 betreffende gevaarlijke stoffen

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de risico’s die hieraan verbonden zijn, worden vaak onderschat of genegeerd. De campagne voor een gezonde werkplek – ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ – van EU-OSHA, die op 24 april 2018 van start ging, is bedoeld om mensen bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een preventiecultuur te bevorderen.

Sporten verplicht in Zweedse bedrijven

In Zweden verplichten sommige bedrijven hun werknemers om tijdens de werkuren te sporten.

Aantal arbeidsongevallen bij de Brusselse brandweer gedaald in 2016

Het is geen geheim dat het beroep van brandweerman veel risico’s inhoudt. Bruzz en La Libre Belgique lichten de gegevens uit het jaarverslag 2016 van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) toe.