Wetgeving

Aanwezigheidsregistratie: nu ook in de schoonmaaksector

De Programmawet van 26 december 2022 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2022, art. 22 tot 48) voorziet in een uitbreiding van de elektronische aanwezigheidsregistratie: het gaat niet langer alleen om bouwplaatsen in de bouwsector, maar ook om arbeidsplaatsen waar onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden worden verricht.

Werken met derden: informatieverplichtingen

Wie een contractor of een 'derde' in huis haalt, heeft een aantal specifieke verplichtingen. Het geven van informatie over risico's en preventiemaatregelen staat daarbij centraal. De verplichtingen staan opgesomd in de wet welzijn en in de Codex welzijn op het werk. 

Reglementering werken met derden

Soms werken werknemers van verschillende werkgevers samen op een arbeidsplaats of komen werknemers van aannemers in een onderneming werken uitvoeren. In deze situaties zijn maatregelen nodig om informatie uit te wisselen en te coördineren. Inzake welzijn op het werk staan deze beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 van de wet welzijn.