Praktijkdocumenten

preventMemo: Keuringen door de externe diensten voor technische controle

preventMemo_Keuringen door de externe diensten voor technische controle
Voor bepaalde machines, installaties of uitrusting is het verplicht om deze te laten controleren door een
externe dienst voor technische controle (EDTC). Het is aan de werkgever om de controles (keuringen) te organiseren, de adviezen op te volgen en de verslagen bij te houden.

PreventMemo - De 5S-methode

De Japanse 5S-methode kende in de jaren 80 in Europa een grote groei. Ze is niet van toepassing op een proces, maar wel op een fysieke omgeving (werkplaats, opslagplaats, bureau, werkpost,…). Het doel van deze methode bestaat erin de netheid en organisatie van de werkpost te garanderen. De kracht schuilt in de eenvoud en relevantie.