Onderzoek

Gebruik van ISO-normen voor managementsystemen

ISO publiceert elk jaar een overzicht van de mate waarin wereldwijd wordt gebruikgemaakt van certificeringen volgens internationale normen voor managementsystemen. Agoria publiceerde een samenvatting van de cijfers voor Europa en België. 

Welke invloed hebben de nieuwe vormen van werkorganisatie op de gezondheid?

De Franse DARES (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) publiceerde een studie waarin de invloed van een veranderde werkorganisatie op de arbeidsongevallenrisico’s en de productiviteit in de bedrijven wordt geanalyseerd . Op basis van de literatuur, maar ook uitgaande van administratieve gegevens en een onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 2003 en 2006, onderzochten de auteurs of de toenemende (of afnemende) arbeidsintensiteit een invloed heeft op de arbeidsongevallenrisico’s.

Indicatoren voor veiligheidsprestaties

Zijn er basisindicatoren die aangeven of een bedrijf al dan niet goede veiligheidsprestaties behaalt? Dat was de vraagstelling van een Canadees onderzoek. Het resultaat: een vragenlijst met 8 items die de basis vormen van een succesvol preventiebeleid.