Artikel

Rookbeleid: waarom?

Vooraleer een bedrijf een rookbeleid ontwikkelt, moet er eerst een draagvlak zijn. Het komt er daarbij vooral op aan de werkgever en/of het management te overtuigen van het belang van een rookbeleid, zowel voor de onderneming als voor de werknemers. Argumenten zijn er genoeg.