Artikel

Ook elektronische sigaret valt onder het rookverbod

De wet van 22 december 2009 op het rookverbod voerde een algemeen rookverbod in voor alle publiek toegankelijk plaatsen, waaronder ook de horeca en werkplaatsen. Nu blijkt dat dit verbod ook van toepassing is op elektronische sigaretten.

Minder dodelijke hartinfarcten door rookverbod op werk

Uit een onderzoek van de UHasselt blijkt dat er dankzij het rookverbod op de werkvloer jaarlijks ruim 425 dodelijke hartinfarcten minder zijn in Vlaanderen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker en gepubliceerd in het vakblad ‘Heart’.

Druggebruik bij vrachtwagenchauffeurs

Volgens een studie die recent gepubliceerd werd in "Occupational & Environmental Medicine", is het gebruik van psychofarmaca door vrachtwagenchauffeurs een onrustwekkende evolutie die nauwgezet in de gaten moet worden gehouden.

Drie jaar CAO 100

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) heeft sinds 2009 een online vragenlijst om organisaties te ondersteunen bij de uitwerking van een preventief alcohol- en drugbeleid. Een balans na drie jaar.

Alcohol en drugs op de Belgische werkvloer

De Europese stichting ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft een stand van zaken op gemaakt van het alcohol- en druggebruik op de werk in de EU. Hoe verhoudt België zich tot de rest van de Europese Unie?

Frankrijk: het gebruik van psychoactieve stoffen op het werk

Het Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes - Frankrijk) heeft onlangs de eerste resultaten gepubliceerd van zijn gezondheidsbarometer voor het gebruik van psychoactieve stoffen (alcohol, cannabis, cocaïne,…) op de werkplek.

Nieuwjaarsrecepties: wat met het alcoholbeleid, arbeidsongevallen en verkeersongevallen?

De overgang van oud naar nieuw wordt niet alleen in privékring gevierd. Veel ondernemingen houden ook een nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar gezwind in te zetten. Uit een onderzoek van rekruteringsbureau OfficeTeam blijkt dat 75% van de ondernemingen nieuwsjaarsfeestjes of –recepties organiseert. Het loont echter de moeite om eens te kijken hoe deze bedrijfsfeestjes passen binnen het (verplichte) alcohol en drugsbeleid van de onderneming. En wat met ongevallen nadien? Worden die beschouwd als arbeids(weg-)ongevallen?

Alcohol- en drugbeleid in de praktijk: enkele cijfers

Sinds 1 april 2010 hebben alle bedrijven in navolging van cao 100 een preventief alcohol- en drugbeleid (1). Dat zo’n beleid effectief nodig is, blijkt uit de statistieken die de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) recent bekendmaakte.

Cannabis en werk: een gevaarlijke combinatie

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is het gebruik van cannabis niet beperkt tot de jongere generatie. Volgens de laatste cijfers komen er steeds meer oudere gebruikers bij, en dat heeft een invloed op de arbeidswereld. Hoewel cannabis soms wordt geklasseerd als een ‘soft drug’, blijft een combinatie met het werk, en vooral met risicotaken, uit den boze. De CAO nr. 100 betreffende het preventiebeleid op het gebied van alcohol en drugs werd verplicht gesteld bij KB (1). In dit artikel zullen we dan ook dieper ingaan op het gebruik van cannabis, de effecten en risico’s van een combinatie met de arbeid en ten slotte de invoering van een preventiebeleid in de onderneming. We baseren ons hiervoor onder meer op een dossier van het Institut National de Recherche et de Sécurite (INRS) in Frankrijk.

Over sigaretten en schilders

Sinds begin 2006 mogen werknemers niet meer roken op de werkplaats. Niet alleen voor hun eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor die van anderen. Maar hoe zit het met schilders? De privéwoning waar zij aan de slag zijn, is geen werkplaats. Mogen zij daar dan wel een sigaretje opsteken?