Artikel

Technologie in dienst van de verkeersveiligheid

Sinds verscheidene jaren worden de prestaties van voertuigen steeds beter dankzij de nieuwe technologieën. De Europese Unie wil deze vooruitgang benutten om het aantal verkeersongevallen en de daarmee gepaard gaande menselijke en financiële kosten terug te dringen. In het kader van het project PRAISE publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) een lijst van de beschikbare instrumenten en hun functies.

Ongevallen in het woon-werkverkeer

Dagelijks gebeuren er ongevallen in het verkeer. Een aantal van de slachtoffers is onderweg naar of van het werk. Deze verkeersongevallen komen (ook) in de statistieken van arbeidsongevallen terecht. Een overzicht.

RoadSafetyAtWork Verkeersveiligheid: een rendabele investering voor bedrijven!

Bijna de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen bestaat uit verkeersongevallen. Het wordt dan ook steeds moeilijker voor de bedrijfswereld om de negatieve gevolgen gerelateerd aan verkeersrisico’s te negeren. Delphine Brognez, Project Manager RoadSafetyAtWork- Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Smogalarm: maatregelen bij piekconcentraties van fijn stof

De voorbije jaren werden we tijdens de winter steeds geconfronteerd met het smogalarm. De automobilisten zijn het meest vertrouwd met dit fenomeen, aangezien zij tijdens de fijn stofpieken maar 90 km/u mogen rijden op de autosnelwegen, maar het smogalarm heeft nog andere gevolgen voor de bedrijven.

Woon-werkongevallen sterk afgenomen

Uit de recent vrijgegeven cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat niet alleen het aantal ongevallen op de werkplaats flink is gedaald, ook het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer is sterk afgenomen. We bekijken de statistieken over de woon-werkongevallen iets meer in detail

Evaluatie van het verkeersrisico in de bedrijven: actiesporen

Ondanks de jaarlijkse campagnes voor verkeersveiligheid blijft het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk stijgen. Volgens de laatste cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) werd in 2006 het trieste record gebroken met 20.448 woon-werkongevallen, waarvan 4% met dodelijke afloop. In Frankrijk hebben enkele ongevalsdeskundigen zich gebogen over de kwestie. Zij ontwikkelden bovendien instrumenten (1) voor een betere evaluatie en preventie van de verkeersrisico’s tijdens de uitvoering van arbeidstaken. Wat zijn de voornaamste risico’s die aan het licht kwamen? En hoe kunnen we ze op doeltreffende wijze bestrijden?