Actueel

Aantal zware ongevallen daalt niet

De kans op een arbeidsongeval is sinds 2007 met een kwart gedaald. Dat blijkt tenminste uit de cijfers van arbeidsongevallenverzekeraar Baloise Insurance. Het aantal zware ongevallen daalt echter niet.

Aantal gewerkte uren: statistieken 2013 van de OESO

De arbeidsongevallenstatistieken houden rekening met het aantal werkuren (en dus de blootstellingsduur). Waar bevindt België zich ten opzichte van de rest van de wereld in de statistieken over het gemiddeld aantal gewerkte uren?

Arbeidsongevallen: statistische sectorfiches 2012

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. De fiches geven een idee van de omvang en de evolutie van het risico op arbeidsongevallen en van de aard en de oorzaken van de ernstige ongevallen in 29 grote activiteitssectoren.

Werknemers slapen onvoldoende

Werknemers slapen niet genoeg. Dat zegt het Franse nationale instituut voor de slaap en waakzaamheid. Een werknemer op tien is al eens ingedommeld tijdens het rijden van en naar het werk.

Frankrijk: onvoorzichtige werknemer, werkgever verantwoordelijk

Twee recente uitspraken van het Hof van Cassatie in Frankrijk benadrukken de verantwoordelijkheid van de werkgever bij onvoorzichtig gedrag van een werknemer.

Europees Parlement ongerust over de arbeidsvoorwaarden Quatarese gastarbeiders

Het Europees Parlement heeft op donderdag 21 november een resolutie gestemd waarin het zijn ongerustheid uitdrukt over de arbeidsvoorwaarden van de gastarbeiders in Qatar. Qatar organiseert in 2022 de wereldbeker voetbal. De parlementsleden vragen aan de Quatarese autoriteiten om alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat de gastarbeiders recht zouden hebben op aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en opdat hun leven niet langer in gevaar zou gebracht worden.

Wijzigingen in het aangifteformulier arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2012 is er een wijziging bij de aangifte van arbeidsongevallen. Voor de code die het beroep van het slachtoffer omschrijft, moet voortaan de nieuwe ISCO-08 gebruikt worden. Deze wijziging heeft te maken met de Europese regelgeving die de lidstaten verplicht om gegevens over arbeidsongevallen op een gestandaardiseerde manier bij te houden en door te geven.

Aantal arbeidsongevallen opnieuw gestegen in 2010

Het aantal arbeidsongevallen is in 2010 gestegen met 6,1%. Dat blijkt uit de cijfers die het Fonds voor de Arbeidsongevallen onlangs publiceerde. Een logische stijging, aangezien ook de tewerkstelling een flinke opleving kende in 2010. Minder goed nieuws is de toename van het aantal woon-werkongevallen. 

Werelddag van 28 april: van herdenkingsmoment naar preventiedag

Over de hele wereld herdenken vakbondsorganisaties op 28 april de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op deze datum en legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.