Actueel

Werknemer zwaargewond door ladder in slechte staat

Een Franse werknemer raakte zwaargewond na een val van een ladder die in slechte staat verkeerde. De baas van het bedrijf werd veroordeeld voor onopzettelijke verwondingen.

Risico’s van houtkap: een boom valt niet altijd in de gewenste richting

Het vellen van bomen houdt heel wat risico’s in, getuige enkele recente ongevallen. Een fout tijdens het omhakken is de eerste schakel van een keten die tot een ernstig of zelfs dodelijk ongeval kan leiden.

Gegrepen door een vorkheftruck

In 2016 kwam een 28-jarige arbeider om het leven in een zagerij in Nova Scotia (Canada) nadat hij was aangereden door een vorkheftruck. De werkplaats werd aangepast om in de toekomst dergelijke ongevallen te vermijden, maar de werkgever moest hoge boetes betalen.

Kan stress een arbeidsongeval veroorzaken?

De wetgeving die van toepassing is op de overheidssector, bepaalt dat “het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van het ambt, geacht wordt door de uitoefening van het ambt te zijn overkomen”. Kenmerkend voor een arbeidsongeval is dat het veroorzaakt wordt door een ‘plotse gebeurtenis’. Het arbeidshof van Luik oordeelde dat werkstress als een plotselinge gebeurtenis beschouwd kan worden en dat stress zo een arbeidsongeval kan veroorzaken. Hieronder zetten we de argumenten op een rijtje die het arbeidshof in zijn arrest van 18 juli 2017 naar voren schoof. 

Boetes en celstraffen als gevolg van inbreuken op de Welzijnswet

Inbreuken op de Welzijnswet kunnen een bedrijf veel geld kosten en zelfs leiden tot celstraffen. Hiervan kunnen twee Belgische bedrijven getuigen die recent veroordeeld werden voor verschillende arbeidsongevallen.

Een vinger kwijt op het werk: de Franse rechtbank eist € 30.000 boete

In een meubelfabriek aan de Noord-Franse kust gebeurde er in 2015 een ernstig arbeidsongeval waarbij een tijdelijke werknemer een vinger kwijtraakte. Het bedrijf riskeert een boete van € 30.000.

Interventie zonder vergrendeling: doden of zwaargewonden

De Commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk van Québec (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - CNESST) herinnert eraan dat werknemers al te vaak omkomen of gewond raken tijdens de installatie, de reparatie of het onderhoud van niet of incorrect buitengebruikgestelde machines. Hierna volgen twee voorbeelden met een erg verschillende context, maar allebei met zeer ernstige gevolgen. 

Twee leerrijke ongevallen uit de procesnijverheid

Het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, Beswic, heeft de goede gewoonte aangenomen om regelmatig leerrijke ongevallen te belichten. Deze keer is het de buurt aan loss of containment-incidenten in twee Sevesobedrijven. 

Melding van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen

Zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen moeten voortaan worden gemeld via het permanentienummer van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR). ACR maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan de meldingsplicht in geval van zeer ernstige arbeidsongevallen en zware ongevallen.

Arbeidsongevallen: statistieken 2015

De arbeidsongevallencijfers voor de privésector van het Fonds voor arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens op lange termijn. De ernst van de ongevallen die plaats vonden op de weg van en naar het werk blijft hoger dan de ernst van de ongevallen op de arbeidsplaats.