Praktijkdocumenten

preventMemo: Ernstige arbeidsongevallen en omstandig verslag

preventMemo: Ernstige arbeidsongevallen en omstandig verslag

Bij ernstige arbeidsongevallen is het vereist om onmiddellijk een onderzoek in te stellen en een omstandig verslag op te maken. Op die manier kunnen gelijkaardige ongevallen in de toekomst voorkomen worden.

preventMemo: Aangifte en registratie van arbeidsongevallen

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden bij de arbeidsongevallenverzekeraar zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast moeten arbeidsongevallen geregistreerd, bijgehouden en soms ook gemeld worden, met het oog op preventie.

Risicofactoren voor menselijke fouten (checklist)

Mogelijke risicofactoren voor menselijke fouten zijn onder andere te vinden in het concept van de informatieverschaffers en bedieningsmiddelen (de technische uitrusting). Ook de manier waarop de informatiestroom en de interactie tussen mens en techniek in het werk georganiseerd is, speelt een belangrijke rol. Ten slotte zijn ook de sociale en de fysische omgeving en de werkplek waarin het werk uitgevoerd wordt bepalend. Maar ook de kennis, de vaardigheden en in het algemeen de belastbaarheid van de werkende mens mogen niet uit het oog verloren worden.

Hulpmiddel bij het invullen van het omstandig verslag

Document met een overzicht van de elementen die een omstandig verslag