Artikel

Zware straffen voor dodelijk arbeidsongeval op bouwwerf in Luik

Op 25 november 2013 heeft de correctionele rechtbank van Luik een vonnis geveld in de zaak over een dodelijk arbeidsongeval. Het ongeval in kwestie vond plaats op 14 september 2010 op de bouwwerf van Media Rives, naast de Médiacité in Luik. Verschillende werknemers en de bedrijven waarvoor ze werkten, werden veroordeeld voor het gebruik van een overbeladen bouwlift.

Publiato: het Portaal voor de aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector

Vanaf 1 januari 2014 moeten de arbeidsongevallen van de werknemers van de publieke sector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector elektronisch worden aangegeven aan het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarvoor werd een onlinetoepassing op het Portaal van de sociale zekerheid ontwikkeld: Publiato.

Daling van het aantal arbeidsongevallen met 7,7% in 2012

Het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceerde de statistieken van arbeidsongevallen 2012. Daaruit blijkt dat er in de privésector 7,7% minder arbeidsongevallen gebeurden dan in 2011.

 

Arbeidsongevallen in het verkeer

het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO (NL) publiceerde een rapport over arbeidsongevallen in het verkeer. Daaruit blijkt dat 4% van alle arbeidsongevallen in het verkeer plaatsvinden. Bij de dodelijke arbeidsongevallen is dit 17%. Werkgevers kunnen een bijdrage leveren aan meer verkeersveiligheid door meer aandacht te besteden aan deze problematiek in het preventiebeleid. 

Arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven

Wat zijn de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven? Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft daarover statistieken voorgesteld. 

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd. 

Ongevallen met heftrucks

Ongevallen met heftrucks. Wie de zoekterm op Youtube intikt krijgt alvast een massa beelden te zien van voorvallen die weinig aan de verbeelding over laten. Kantelende heftrucks, vallende lading, botsingen, ... de amateur-camera's leggen genadeloos deze situaties vast. De beelden tonen bovendien aan dat ongevallen met heftrucks niet alleen spectaculair maar jammer genoeg een dagelijkse realiteit zijn. Daarbij rijzen verschillende vragen: welke ongevallen doen zich voor? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Arbeidsongevallen met werkkooien: zeldzaam, maar ernstig

Het Fonds voor arbeidsongevallen gaf cijfers vrij over de ongevallen met arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de ongevallen met werkkooien. Dit type ongeval is relatief zeldzaam maar de gevolgen ervan zijn meestal ernstig.

Aantal arbeidsongevallen neemt verder af

In 2011 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de statistieken die het Fonds voor arbeidsongevallen publiceerde. De daling is des te opmerkelijker aangezien er in 2011 meer uren gepresteerd werden dan in 2010.

Arbeidsongevallen: definitieve statistieken opmaken vergt tijd

Jaarlijks publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen statistieken over arbeidsongevallen met de gegevens van het voorgaande jaar. Maar, arbeidsongevallen zijn niet meteen volledig afgehandeld en daardoor kunnen arbeidsongevallencijfers na enkele jaren pas definitief gekend zijn.