Artikel

Aantal ongevallen in bouw blijft dalen

Navb-cnac constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, heeft zijn jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. Het goede nieuws is dat de ongevallenstatistieken nog steeds in dalende lijn zitten.

Naakte cijfers: Arbeidswegongevallen

De gevolgen van een arbeidswegongeval zijn doorgaans ernstiger dan bij ongevallen die op de arbeidsplaats gebeuren. Een reden te meer om ook in veilig woon-werkverkeer te investeren. Enkele sprekende cijfers.

Ongevallenfrequentie daalt en graad van ongeschiktheid stijgt: een gevolg van de crisis?

Na een stijging tussen 2005 en 2007 kende het aantal arbeidsongevallen in Frankrijk tussen 2007 en 2009 een sterke daling. Het bereikte zijn laagste niveau in 2009, maar begon het jaar daarop weer te stijgen. Hoewel de trend op de lange termijn wel degelijk wijst op een vermindering van de ongevallenfrequentie, werd de kortetermijndaling beïnvloed door de verslechterende economische omstandigheden. We moeten dus voorzichtig blijven bij de interpretatie van de cijfergegevens.

Feitenboom brengt arbeidsongevallen schematisch in kaart

Het analyseren van arbeidsongevallen is verplicht en vanuit preventie-standpunt is dat maar goed ook. Uit ongevallen kunnen we veel leren. Verscheidene analysetechnieken worden gebruikt om ongevallen te analyseren. Een wijd verspreide methode is de oorzaken- of feitenboom.

Karla Van den Broek

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.

Arbeidsongeval op een personeelsfeest: wat zegt de rechtspraak?

Veel ondernemingen geven rond het jaareinde een kerst- en/of nieuwjaarsdrink. Wanneer er tijdens zo’n drink een ongeval plaatsvind, is dit dan een arbeidsongeval?

Zware straffen voor dodelijk arbeidsongeval op bouwwerf in Luik

Op 25 november 2013 heeft de correctionele rechtbank van Luik een vonnis geveld in de zaak over een dodelijk arbeidsongeval. Het ongeval in kwestie vond plaats op 14 september 2010 op de bouwwerf van Media Rives, naast de Médiacité in Luik. Verschillende werknemers en de bedrijven waarvoor ze werkten, werden veroordeeld voor het gebruik van een overbeladen bouwlift.

Publiato: het Portaal voor de aangifte van arbeidsongevallen in de publieke sector

Vanaf 1 januari 2014 moeten de arbeidsongevallen van de werknemers van de publieke sector die onderworpen zijn aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector elektronisch worden aangegeven aan het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarvoor werd een onlinetoepassing op het Portaal van de sociale zekerheid ontwikkeld: Publiato.

Daling van het aantal arbeidsongevallen met 7,7% in 2012

Het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceerde de statistieken van arbeidsongevallen 2012. Daaruit blijkt dat er in de privésector 7,7% minder arbeidsongevallen gebeurden dan in 2011.

 

Arbeidsongevallen in het verkeer

het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO (NL) publiceerde een rapport over arbeidsongevallen in het verkeer. Daaruit blijkt dat 4% van alle arbeidsongevallen in het verkeer plaatsvinden. Bij de dodelijke arbeidsongevallen is dit 17%. Werkgevers kunnen een bijdrage leveren aan meer verkeersveiligheid door meer aandacht te besteden aan deze problematiek in het preventiebeleid.