Artikel

Commentaar: Verenigd Koninkrijk spijkert hardleerse overtreders aan de schandpaal

Stel: plots verschijnt de welzijnsinspectie op de werkvloer en die stelt verschillende inbreuken vast. In ons land is er dan nog geen reden tot ongerustheid. Strafrechtelijke veroordelingen zijn immers zeldzaam en een administratieve geldboete is geen drama. In het Verenigd Koninkrijk is de kans op een veroordeling echter veel groter. Bovendien dreigen ondernemingen nog een tweede keer veroordeeld te worden wanneer de overheid het nieuws over de veroordeling naar buiten brengt. Advocaat Joris De Wortelaer weegt de pro’s en contra’s tegen elkaar af.


Over de auteur
Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Thans is hij advocaat aan de balie te Leuven, en eveneens assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.
 

 

Naakte cijfers: Ongevallen met heftrucks

In 2013 gebeurden er 11.569 ongevallen met ‘systemen voor gesloten of open transport en opslag’. Heftrucks maken deel uit van deze categorie.. Acht van deze ongevallen kenden een dodelijke afloop. Dat is goed voor 11% van alle dodelijke ongevallen.

Commentaar: Hartinfarct erkend als arbeidsongeval: eerder de regel dan uitzondering

Is een hartinfarct een ziekte of een ongeval? Meestal staan werknemers vrij onverschillig tegenover deze vraag. Nochtans vormt het antwoord hierop veelal het strijdtoneel tussen slachtoffers en verzekeraars over de erkenning van een hartaanval als arbeidsongeval. Advocaat Joris De Wortelaer meent dat hartaanvallen op de werkplek in de toekomst steeds vaker zullen erkend worden als arbeidsongeval.

Over de auteur
Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Thans is hij advocaat aan de balie te Leuven, en eveneens assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 

Arbeidsongevallen en psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een checklist opgesteld om na te gaan of psychosociale factoren een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van een arbeidsongeval. Al te vaak worden deze factoren immers over het hoofd gezien. Deze checklist is ook interessant om te gebruiken bij het opmaken van het omstandig verslag. Oorzaken van psychosociale aard moeten daarin verplicht vermeld worden.

Daling van de arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.

Aantal ongevallen in bouw blijft dalen

Navb-cnac constructiv, het preventie-instituut van de bouwsector, heeft zijn jaarverslag voor 2013 gepubliceerd. Het goede nieuws is dat de ongevallenstatistieken nog steeds in dalende lijn zitten.

Naakte cijfers: Arbeidswegongevallen

De gevolgen van een arbeidswegongeval zijn doorgaans ernstiger dan bij ongevallen die op de arbeidsplaats gebeuren. Een reden te meer om ook in veilig woon-werkverkeer te investeren. Enkele sprekende cijfers.

Ongevallenfrequentie daalt en graad van ongeschiktheid stijgt: een gevolg van de crisis?

Na een stijging tussen 2005 en 2007 kende het aantal arbeidsongevallen in Frankrijk tussen 2007 en 2009 een sterke daling. Het bereikte zijn laagste niveau in 2009, maar begon het jaar daarop weer te stijgen. Hoewel de trend op de lange termijn wel degelijk wijst op een vermindering van de ongevallenfrequentie, werd de kortetermijndaling beïnvloed door de verslechterende economische omstandigheden. We moeten dus voorzichtig blijven bij de interpretatie van de cijfergegevens.

Feitenboom brengt arbeidsongevallen schematisch in kaart

Het analyseren van arbeidsongevallen is verplicht en vanuit preventie-standpunt is dat maar goed ook. Uit ongevallen kunnen we veel leren. Verscheidene analysetechnieken worden gebruikt om ongevallen te analyseren. Een wijd verspreide methode is de oorzaken- of feitenboom.

Karla Van den Broek

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.