Artikel

Vallen en uitglijden bij politieagenten

Op verzoek van de Canadese politie deed het Franse onderzoeksinstituut IRSST een onderzoek naar val- en glijpartijen bij politieagenten. Omgevingsgerelateerde risicofactoren maar ook risicofactoren gerelateerd aan de activiteiten werden onder de loep genomen.

Verenigd Koninkrijk: bedrijven in overtreding financieren inspectie

Sinds 1 oktober 2012 factureren de Britse arbeidsinspectiediensten hun prestaties aan de bedrijven waar inbreuken op de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk werden vastgesteld. Het systeem, onder de naam FFI (Fee for Intervention), wil de kosten van de inspecties verschuiven van de gemeenschap naar de bedrijven die in overtreding zijn en zo meteen ook alle andere bedrijven aansporen om de regels na te leven. De effecten van dit systeem werden onlangs geëvalueerd. Welke lessen hebben de inspectiediensten hieruit getrokken?

Canada : arbeidsongevallen tijdens een kerstfeestje

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode vroeg Le Journal de Montréal zich af of “een kwetsuur opgelopen tijdens een feestje op kantoor” een arbeidsongeval is.  

Wat met ongevallen tijdens een staking?

Komende maandag is een nationale staking afgekondigd. Duizenden werknemers zullen wellicht het werk neerleggen. Maar wat als een staker slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een stakingsdag? Geldt dit ook als een arbeidsongeval? 

Arbeidsongeval na middagmaal thuis

Een werkneemster die uitzonderlijk 's middags thuis was gaan lunchen, werd het slachtoffer van een ongeval op de weg terug naar haar werk. Is dit nu een ongeval op de arbeidsweg of niet? Die vraag moest worden beantwoord door het arbeidshof van Bergen.

Commentaar: Verenigd Koninkrijk spijkert hardleerse overtreders aan de schandpaal

Stel: plots verschijnt de welzijnsinspectie op de werkvloer en die stelt verschillende inbreuken vast. In ons land is er dan nog geen reden tot ongerustheid. Strafrechtelijke veroordelingen zijn immers zeldzaam en een administratieve geldboete is geen drama. In het Verenigd Koninkrijk is de kans op een veroordeling echter veel groter. Bovendien dreigen ondernemingen nog een tweede keer veroordeeld te worden wanneer de overheid het nieuws over de veroordeling naar buiten brengt. Advocaat Joris De Wortelaer weegt de pro’s en contra’s tegen elkaar af.


Over de auteur
Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Thans is hij advocaat aan de balie te Leuven, en eveneens assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.
 

 

Naakte cijfers: Ongevallen met heftrucks

In 2013 gebeurden er 11.569 ongevallen met ‘systemen voor gesloten of open transport en opslag’. Heftrucks maken deel uit van deze categorie.. Acht van deze ongevallen kenden een dodelijke afloop. Dat is goed voor 11% van alle dodelijke ongevallen.

Commentaar: Hartinfarct erkend als arbeidsongeval: eerder de regel dan uitzondering

Is een hartinfarct een ziekte of een ongeval? Meestal staan werknemers vrij onverschillig tegenover deze vraag. Nochtans vormt het antwoord hierop veelal het strijdtoneel tussen slachtoffers en verzekeraars over de erkenning van een hartaanval als arbeidsongeval. Advocaat Joris De Wortelaer meent dat hartaanvallen op de werkplek in de toekomst steeds vaker zullen erkend worden als arbeidsongeval.

Over de auteur
Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Thans is hij advocaat aan de balie te Leuven, en eveneens assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 

Arbeidsongevallen en psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een checklist opgesteld om na te gaan of psychosociale factoren een rol gespeeld hebben bij het tot stand komen van een arbeidsongeval. Al te vaak worden deze factoren immers over het hoofd gezien. Deze checklist is ook interessant om te gebruiken bij het opmaken van het omstandig verslag. Oorzaken van psychosociale aard moeten daarin verplicht vermeld worden.

Daling van de arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.