Artikel

Slachtoffer en aannemer burgerlijk aansprakelijk gesteld na arbeidsongeval

Bij de afwikkeling van een dodelijk arbeidsongeval komt heel wat kijken. Verschillende instanties komen ter plaatse en aan het eind beslist de rechter wie opdraait voor de kosten. Een bespreking van hoe dit verliep in een waar gebeurd ongeval. 

 

Zelfdoding op de werkvloer: een opzettelijk ongeval?

Enkel op basis van de feiten en de omstandigheden kan men aantonen of een zelfdoding op de werkvloer een opzettelijk teweeggebracht ongeval is. Het Arbeidshof van Brussel onderzocht het geval van een arbeider die, op het eerste gezicht, uit eigen beweging van de vierde verdieping van een gebouw in aanbouw naar beneden was gesprongen.   

Dalende tendens arbeidsongevallenstatistieken zet zich door

De statistieken van arbeidsongevallen vertonen een duidelijke dalende tendens. In 2014 gebeurden er 4,4% minder arbeidsongevallen op het werk en 13,1% minder tijdens het woon-werkverkeer. Een gunstige tendens die zich reeds verscheidene jaren doorzet.

Rechtbank benadrukt het belang van de re-integratieverplichting

De wetgeving verplicht de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren een reeks maatregelen te treffen vooraleer ze een beslissing tot definitieve ongeschiktheid kunnen nemen. Wanneer deze re-integratieprocedure niet word gevolgd, dan kan dit zware gevolgen hebben, zoals blijkt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel.

Arbeidsongeval wordt wereldnieuws… om de verkeerde reden

Begin juli kwam een arbeider om het leven bij een arbeidsongeval in een Volkswagen-fabriek in Duitsland. De man raakte gekneld tussen een volautomatische machine. Zo’n ongevallen gebeuren helaas wel vaker, maar toen het verhaal op het internet een eigen leven ging leiden, werd het verhaal: ‘Killer-robot doodt arbeider’ plots wereldnieuws. 

Nieuwe bres in de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgevers?

In een arrest van 25 mei 2015 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het niet verdedigbaar is dat het slachtoffer van een arbeidsongeval een werkgever niet burgerrechtelijk aansprakelijk kan stellen onder het voorwendsel dat de ingebrekestelling van de arbeidsinspectie niet aan alle voorwaarden voldoet. 

Emissie van chloor door elektriciteitsuitval

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft er voor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Door omstandigheden functioneerden ook een aantal noodstroomvoorzieningen niet. Gevolg: er kwam chloor vrij uit de installatie. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het bedrijf heeft een aantal belangrijke lessen getrokken uit het incident.

Wetvoorstel wil reclasseringsprocedure nieuw leven inblazen

Monica De Coninck, Fatma Péhlivan en Meryame Kitir (sp.a) hebben een wetsvoorstel ingediend waarin ze artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 willen aanpassen. Dit zou als gevolg hebben dat langdurig ongeschikte werknemers makkelijker progressief het werk kunnen hervatten. 

Oorzaak stoomexplosie met dodelijke afloop

Op 19 november 2013 kwamen twee werknemers van een onderaannemer om het leven bij de Total raffinaderij in Antwerpen. Er deed zich een stoomexplosie voor. Het ongevalsonderzoek toont aan dat verschillende oorzaken geleid hebben tot het tragische ongeval.

België in laatste rechte lijn naar instemming met IAO-Verdrag nr. 184

14 jaar na de verschijning van Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is ons land eindelijk klaar om in te stemmen met het verdrag dat de basisprincipes bevat rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de landbouw.