Artikel

Nieuwe bres in de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgevers?

In een arrest van 25 mei 2015 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het niet verdedigbaar is dat het slachtoffer van een arbeidsongeval een werkgever niet burgerrechtelijk aansprakelijk kan stellen onder het voorwendsel dat de ingebrekestelling van de arbeidsinspectie niet aan alle voorwaarden voldoet. 

Emissie van chloor door elektriciteitsuitval

Een blikseminslag op een hoogspanningslijn heeft er voor gezorgd dat de elektriciteit in een Seveso-inrichting volledig wegviel. Door omstandigheden functioneerden ook een aantal noodstroomvoorzieningen niet. Gevolg: er kwam chloor vrij uit de installatie. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar het bedrijf heeft een aantal belangrijke lessen getrokken uit het incident.

Wetvoorstel wil reclasseringsprocedure nieuw leven inblazen

Monica De Coninck, Fatma Péhlivan en Meryame Kitir (sp.a) hebben een wetsvoorstel ingediend waarin ze artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 willen aanpassen. Dit zou als gevolg hebben dat langdurig ongeschikte werknemers makkelijker progressief het werk kunnen hervatten. 

Oorzaak stoomexplosie met dodelijke afloop

Op 19 november 2013 kwamen twee werknemers van een onderaannemer om het leven bij de Total raffinaderij in Antwerpen. Er deed zich een stoomexplosie voor. Het ongevalsonderzoek toont aan dat verschillende oorzaken geleid hebben tot het tragische ongeval.

België in laatste rechte lijn naar instemming met IAO-Verdrag nr. 184

14 jaar na de verschijning van Verdrag nummer 184 van de Internationale Arbeidsorganisatie is ons land eindelijk klaar om in te stemmen met het verdrag dat de basisprincipes bevat rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de landbouw. 

Vallen en uitglijden bij politieagenten

Op verzoek van de Canadese politie deed het Franse onderzoeksinstituut IRSST een onderzoek naar val- en glijpartijen bij politieagenten. Omgevingsgerelateerde risicofactoren maar ook risicofactoren gerelateerd aan de activiteiten werden onder de loep genomen.

Verenigd Koninkrijk: bedrijven in overtreding financieren inspectie

Sinds 1 oktober 2012 factureren de Britse arbeidsinspectiediensten hun prestaties aan de bedrijven waar inbreuken op de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk werden vastgesteld. Het systeem, onder de naam FFI (Fee for Intervention), wil de kosten van de inspecties verschuiven van de gemeenschap naar de bedrijven die in overtreding zijn en zo meteen ook alle andere bedrijven aansporen om de regels na te leven. De effecten van dit systeem werden onlangs geëvalueerd. Welke lessen hebben de inspectiediensten hieruit getrokken?

Canada : arbeidsongevallen tijdens een kerstfeestje

Naar aanleiding van de eindejaarsperiode vroeg Le Journal de Montréal zich af of “een kwetsuur opgelopen tijdens een feestje op kantoor” een arbeidsongeval is.  

Wat met ongevallen tijdens een staking?

Komende maandag is een nationale staking afgekondigd. Duizenden werknemers zullen wellicht het werk neerleggen. Maar wat als een staker slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een stakingsdag? Geldt dit ook als een arbeidsongeval? 

Arbeidsongeval na middagmaal thuis

Een werkneemster die uitzonderlijk 's middags thuis was gaan lunchen, werd het slachtoffer van een ongeval op de weg terug naar haar werk. Is dit nu een ongeval op de arbeidsweg of niet? Die vraag moest worden beantwoord door het arbeidshof van Bergen.