Artikel

Helft dodelijke arbeidsongevallen gebeurt in het verkeer

Arbeidsongevallen in het verkeer maken slechts een tiende uit van alle arbeidsongevallen, toch zijn ze vaak ernstiger dan gewone arbeidsongevallen. Zo komen ieder jaar gemiddeld 60 mensen in een arbeidsongeval om in het verkeer. Dat is bijna de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Fonds Voor Arbeidsongevallen. 

Ongeval met perslucht

Een arbeider in een bandencentrale werd aan de hand geraakt door de metalen koppeling aan het einde van een losgeslagen persluchtleiding. De klap veroorzaakte een breuk van de handwortel. Hij was gedurende weken werkonbekwaam.

Arbeidsongevallen met jongeren

Jongeren zijn kwetsbare werknemers. Dat blijkt ook uit de arbeidsongevallencijfers. Wanneer men het aantal ongevallen berekend per 1000 voltijdse equivalenten, dan hebben jonge werknemers het meeste kans om bij een arbeidsongeval betrokken te raken.

Arbeidsongeval: is een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis?

In een arrest van 26 oktober 2015 verduidelijkt het Arbeidshof van Brussel in welke omstandigheden een stress-situatie een plotselinge gebeurtenis kan zijn die aanleiding geeft tot een arbeidsongeval. 

Intern verkeersongeval

Een werknemer liep blijvende letsels op toen een collega met een heftruck over zijn voet reed. Dit ongeval had vermeden kunnen worden door het intern verkeer beter te regelen.

Nieuwe instantie bevoegd voor onderzoek scheepvaartongevallen

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein heeft recent een rechter aangesteld om een dodelijk arbeidsongeval te onderzoeken dat plaatsvond op een Belgisch schip. In de toekomst zal deze taak toegewezen worden aan de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen.

 

Pesten op het werk: werkgever veroordeeld tot burgerlijke schadevergoeding

In een arrest van 30 juni 2015 erkent het Arbeidshof van Brussel dat pesterijen op het werk aanleiding kunnen geven tot burgerlijke schadevergoedingen indien de schuld van de werkgever het resultaat is van onverschilligheid, passiviteit en de afwezigheid van passende en tijdig genomen maatregelen (art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

Werkonzekerheid weegt op de gezondheid van werknemers

Volgens een onderzoek van de DARES, de studiedienst van het Franse ministerie van Werk, lopen werknemers die vrezen hun job te verliezen, een groter risico op arbeidsongevallen. Ze geven ook vaker aan niet over veiligheidsvoorschriften te beschikken of deze minder systematisch na te leven. 

Vingers geamputeerd tijdens deblokkeren machine

Een arbeider raakte zwaargewond aan zijn hand wanneer hij een pulverisator wou deblokkeren. Wat waren de oorzaken en hoe kon dit ongeval voorkomen worden?

Verjaardagen en het ongevallenrisico

Uit een statistische analyse van de Suva, de Zwitserse nationale ongevallenverzekeraar, blijkt dat werknemers op hun verjaardag 10% meer risico lopen om thuis het slachtoffer te worden van een ongeval. Een kleine troost: het risico op arbeidsongevallen neemt die dag ook met 10% af.