Artikel

Een slachtoffer van co-activiteit voor de rechtbank in Frankrijk

April 2018. De correctionele rechtbank van Béthune (Frankrijk) behandelt een zaak van co-activiteit waarbij een arbeider op 6 juni 2012 zwaargewond raakte. De arbeider lijdt nog steeds onder de gevolgen van het ongeval en kon zijn werk nooit meer hervatten. Zijn klacht was de aanleiding voor een gerechtelijke procedure: de betrokken bedrijven worden vervolgd wegens niet-naleving van het risicopreventieplan. Hieronder zetten we het standpunt van een Belgische vereniging van veiligheidscoördinatoren uiteen. 

Arbeidsongeval met stansmachine

Op 21 januari 2015 verloor een linkshandige arbeider twee vingerkootjes van zijn linkerhand als gevolg van een arbeidsongeval in een Noord-Frans metaalbedrijf. Het machinepark van het bedrijf verkeerde gedeeltelijk in slechte staat. Ook de stansmachine waaraan het arbeidsongeval gebeurde, was verouderd. De zaak verscheen recent voor de rechtbank.

Ongeval in een gistkuip

In een Frans bedrijf werd, enkele weken geleden, een werknemer dood aangetroffen op de bodem van een gistkuip. Ook in België vonden in het verleden vergelijkbare feiten plaats. Ongevallen in gistkuipen hebben bijna altijd een ernstige afloop. Dit heeft te maken met het gistproces, dat CO2 produceert. 

Geblesseerd raken in een nachtclub tijdens een dienstreis: een arbeidsongeval?

Een Franse werknemer op dienstreis in het buitenland raakte verwond tijdens een bezoek aan een discotheek. Was dit een arbeidsongeval? Het Hof van Cassatie oordeelde van wel. En in België, hoe zou dat afgelopen zijn?

Brandwonden in het gelaat door een kortsluiting

In een productiehal waar klein elektrisch materieel wordt gefabriceerd (stopcontacten, verdeeldozen, stekkers…) werd een nieuwe machine voor het vormen van thermohardende kunststoffen in dienst genomen. Een onderhoudstechnicus moest de aansluiting aan het elektrisch net realiseren, maar er ontstond een kortsluiting met een steekvlam als gevolg waarbij de technicus tweedegraadsbrandwonden opliep. 

Zero Accident Vision: een Canadees voorbeeld

De Scandinavische preventiestrategie Zero Accident Vision raakt steeds meer ingeburgerd in de bedrijven. Deze visie gaat ervan uit dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden door een proactief veiligheidsbeleid te voeren. We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld uit Canada.

 

Arbeidsongeval tijdens onderhoud verlijmingspomp

In een Belgische middelgrote onderneming die onder meer zware houten panelen vervaardigt, gebeurde een arbeidsongeval tijdens het onderhoud van een verlijmingspomp.

Ernstig ongeval veroorzaakt door een noodreparatie aan een boormachine

Een ervaren arbeider die in een steengroeve met een boormachine aan het werken was, werd het slachtoffer van een arbeidsongeval: zijn hand raakte gekneld tussen een riem en een riemschijf, waardoor drie vingers geamputeerd moesten worden. Het slachtoffer was gedurende één jaar arbeidsongeschikt. Het feit dat een defect onderdeel vervangen werd op een gevaarlijke en onprofessionele manier, had zware gevolgen.

Risico’s van robots: normalisatie schiet te hulp

Een echte interactie tussen mens en robot is nog niet voor morgen, en het is dus wijs om te veronderstellen dat de evolutie erg geleidelijk zal gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de risico’s die gepaard gaan met een doorgedreven robotisering licht mogen opnemen. In 2016 publiceerde het Nederlandse TNO een overzichtsrapport over de gevaren van gerobotiseerde arbeidsmiddelen  en in februari 2017 hebben de Europese parlementsleden een resolutie over deze problematiek gestemd. Normalisatie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het identificeren en elimineren van robotgerelateerde risico’s.

Ophoping van benzinedampen in een werkput

Op 5 juli 2016 kwam in Montréal een monteur om het leven bij een arbeidsongeval. Het incident deed zich voor toen hij een bezinepomp van een bestelwagen repareerde. Door de ophoping van benzinedampen was er in de werkput een brandbare atmosfeer ontstaan.