Artikel

Betonmixer per ongeluk gestart: uitzendkracht ernstig gewond

Op 17 januari 2020 raakte een uitzendkracht ernstig gewond toen de betonmixer die hij schoonmaakte, per ongeluk werd ingeschakeld. De zaak kwam op 7 oktober 2021 voor de rechtbank van Alençon, die de betonproducent en een werknemer tot zware boetes veroordeelde.

Arbeider bedolven onder zinkhydroxide

In verschillende media zijn berichten verschenen over een ongeval dat zich op 30 december 2021 heeft voorgedaan bij Hydrométal in Engis (provincie Luik). Een arbeider die een silotank schoonmaakte, werd bedolven onder zinkhydroxide.

OiRA-tool voor risicobeheer in kleuter- en lager onderwijs

Leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs worden geconfronteerd met talrijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s (bv. lawaai) die kunnen leiden tot arbeidsongevallen, ziekte en uiteindelijk afwezigheid van het werk. OiRA Kleuter- en lager onderwijs laat toe om deze risico’s te identificeren en de nodige preventieve maatregelen te nemen. De nieuwe tool richt zich vooral op de individuele scholen, niet zozeer op de scholengemeenschap op -groep, en wordt best participatief doorlopen. Het is dus belangrijk om werknemers bij het proces te betrekken.

De tool is opgebouwd uit elf modules: preventieactoren, EHBO, onthaalbeleid, gezondheidstoezicht, ergonomisch welzijn, beeldschermwerk, psychosociaal welzijn, pbm, gebouwen, agentia en omgevingsfactoren en fysische agentia.

Bron: Webinar ‘Lancering van de nieuwe OiRA-tool voor het kleuter - en het lager onderwijs’

 

Duitse thuiswerker valt op weg naar bureau: ongeval tijdens woon-werkverkeer

Een Duitse thuiswerker brak zijn ruggenwervel toen hij onderweg van zijn bed naar zijn bureau van de trap viel. Volgens de arbeidsrechtbank in Duitsland gaat het om een ongeval tijdens het woon-werkverkeer en moet de man vergoed worden voor de kosten die het ongeval met zich meebracht.

Kortsluiting op veiligheidssysteem in Frankrijk: werknemer verliest hand

Negen jaar na een ernstig arbeidsongeval heeft de rechtbank van Évreux (Frankrijk) de bedrijfsleider van een thermovormingsbedrijf schuldig bevonden aan verschillende tekortkomingen op het vlak van veiligheid. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete.

Frankrijk: historische daling van het aantal arbeidsongevallen

De cijfers voor 2020 van de Franse verzekeraar Assurance Maladie - Risques professionnels tonen een daling van het aantal arbeidsongevallen (-17,7%) en beroepsziekten (19%) ten opzichte van 2019. Dat is een van de gevolgen van de gezondheidscrisis.

Arbeider verliest drie vingers: hoge boete voor staalbedrijf

Een West-Vlaamse staalplatenproducent is veroordeeld tot een boete van 33.600 euro voor een arbeidsongeval dat twee jaar geleden plaatsvond. Het slachtoffer verloor hierbij drie vingers toen zijn hand gegrepen werd door een machine.

Arbeidsongeval: ‘Plotselinge gebeurtenis’ en ‘door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’

Onderzoekscentrum voor sociaal recht Terra Laboris geeft toelichting bij de conclusies van het arbeidshof van Luik in de zaak van een werknemer die tijdens zijn lunchpauze gestikt was in een broodje. In zijn arrest van 2 november 2020[1] oordeelde het hof dat was voldaan aan de voorwaarden ‘plotselinge gebeurtenis’ en ‘door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’, en dat het dus om een arbeidsongeval ging.

Frankrijk: analyse van de technologische ongevallen in 2020

Het Bureau d’Analyses des Risques et Pollutions Industriels, dat onder het Franse ministerie van Ecologische Transitie valt, stelde onlangs zijn inventaris van technologische incidenten en ongevallen van 2020 voor. Deze inventaris toont onder meer de gevolgen van de coronacrisis op het aantal industriële ongevallen.