Artikel

Kosten van arbeidsongevallen berekenen: een voorbeeld

Dat arbeidsongevallen geld kosten, daarvan is iedereen overtuigd. De vraag is echter hoeveel en hoe vertaal je dit in een overtuigend cijfer. Want dat is uiteindelijk de bedoeling van het berekenen van dergelijke kosten: een argument leveren om te investeren in preventie. Ook het ongeval in bijgaand voorbeeld werd met die bedoeling berekend. Verkeersongevallen kosten het bedrijf veel geld.

Ongevallen en de menselijke factor

In heel wat studies wordt vermeld dat 70 tot 90 procent van de ongevallen in bedrijven toe te schrijven zijn aan menselijke fouten en gedrag. Vaak gaat men er ten onrechte van uit dat het bedrijf, de technische installatie en de werkomgeving, volledig veilig zijn en dat ongevallen gebeuren omdat mensen onvoldoende opletten of de veiligheidsregels niet willen volgen. Ontstaan die ongevallen inderdaad alleen door een gebrek aan kennis of door onveilig gedrag? Dit is een oude en voorbijgestreefde visie die een doeltreffend preventiebeleid in de weg kan staan. Het is immers duidelijk dat menselijke fouten niet zomaar gebeuren!

Europese statistieken veiligheid op het werk 1999-2007

Het Eurostat rapport Health and safety at work in Europe (1999-2007), A statistical portrait, geeft een statistische analyse over veiligheid en gezondheid op het werk in de EU tussen 1999 en 2007. We zetten de belangrijkste resultaten hieronder uiteen.

Studies en werk cumuleren: een gewaagde gok?

Een recent onderzoek van het Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST - Canada) richtte zich op de gezondheid en veiligheid van studenten die tijdens het schooljaar werken. Dit project, dat liep in de herfst van 2008 en de winter van 2009 wilde nagaan wat de effecten zijn van de cumulatie van activiteiten en werkbelastingen op de arbeidsveiligheid en de gezondheid van de studenten.
 

Preventie rendeert

"Preventie rendeert", dat is de conclusie van het onderzoek Benefits of Occupational Safety and Health uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het onderzoek bestond enerzijds uit een literatuurstudie en anderzijds uit een praktijkonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek werden de kosten van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen berekend en kosten-batenanalyses gemaakt van preventiemaatregelen.  

Dood van een kindermeisje: arbeidsongeval?

Tijdens zijn dodelijke raid, op 11 mei 2006, doodde Hans Van Themsche onder andere het Malinese kindermeisje Oulematou Niangadou en de tweejarige Luna. Onlangs besliste de arbeidsrechtbank in Antwerpen dat het hier niet om een arbeidsongeval gaat. De rechtbank heeft daarbij de voorwaarden voor een arbeidsongeval afgewogen tegen de feiten van dit geval.

Arbeidsongevallen voor de rechtbank: enkele knelpunten

De arbeidsongevallenwet is niet altijd eenduidig. Dat blijkt uit de vele rechtspraken die er gevoerd zijn voor de erkenning van een ongeval en het economisch verlies of de erkenning van de noodzaak om verder te leven met een prothese. Geen van deze aspecten zijn zomaar uit de wet af te lezen. Een arbeidsongeval is voor een slachtoffer dan ook dikwijls de start van een (lange) rechtsgang. Jurist Luc Cieters haalt enkele knelpunten aan. Luc Cieters, jurist arbeidsrechtbank Brussel

Ongevallen in het woon-werkverkeer

Dagelijks gebeuren er ongevallen in het verkeer. Een aantal van de slachtoffers is onderweg naar of van het werk. Deze verkeersongevallen komen (ook) in de statistieken van arbeidsongevallen terecht. Een overzicht.

Nieuwjaarsrecepties: wat met het alcoholbeleid, arbeidsongevallen en verkeersongevallen?

De overgang van oud naar nieuw wordt niet alleen in privékring gevierd. Veel ondernemingen houden ook een nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar gezwind in te zetten. Uit een onderzoek van rekruteringsbureau OfficeTeam blijkt dat 75% van de ondernemingen nieuwsjaarsfeestjes of –recepties organiseert. Het loont echter de moeite om eens te kijken hoe deze bedrijfsfeestjes passen binnen het (verplichte) alcohol en drugsbeleid van de onderneming. En wat met ongevallen nadien? Worden die beschouwd als arbeids(weg-)ongevallen?

Woon-werkongevallen sterk afgenomen

Uit de recent vrijgegeven cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat niet alleen het aantal ongevallen op de werkplaats flink is gedaald, ook het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer is sterk afgenomen. We bekijken de statistieken over de woon-werkongevallen iets meer in detail