Artikel

Nieuwjaarsrecepties: wat met het alcoholbeleid, arbeidsongevallen en verkeersongevallen?

De overgang van oud naar nieuw wordt niet alleen in privékring gevierd. Veel ondernemingen houden ook een nieuwjaarsreceptie om het nieuwe jaar gezwind in te zetten. Uit een onderzoek van rekruteringsbureau OfficeTeam blijkt dat 75% van de ondernemingen nieuwsjaarsfeestjes of –recepties organiseert. Het loont echter de moeite om eens te kijken hoe deze bedrijfsfeestjes passen binnen het (verplichte) alcohol en drugsbeleid van de onderneming. En wat met ongevallen nadien? Worden die beschouwd als arbeids(weg-)ongevallen?

Woon-werkongevallen sterk afgenomen

Uit de recent vrijgegeven cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt dat niet alleen het aantal ongevallen op de werkplaats flink is gedaald, ook het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer is sterk afgenomen. We bekijken de statistieken over de woon-werkongevallen iets meer in detail

Profiel van slachtoffers van arbeidsongevallen

Welk profiel hebben slachtoffers van arbeidsongevallen? Wat zijn de factoren die statistisch gezien een grotere kans op arbeidsongevallen geven? Op deze en andere vragen tracht een onderzoek (1) van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (Hiva) een antwoord te bieden.

Farao moderniseert de inspectie: een evaluatie

Enkele jaren geleden lanceerde de federale regering het Federaal Actieplan voor de Reductie van arbeidsongevallen. Sindsdien is er hard gewerkt aan de uitvoering van het plan. Pieter De Munck, directiehoofd van de regionale directie Limburg-Vlaams-Brabant van Toezicht Welzijn op het werk, maakte onlangs een balans op van dit Actieplan (1). Wat is er na al die jaren van terechtgekomen? En vooral, op welke manier heeft dit de werking van de inspectie beïnvloed?

Zelfdoding op de werkvloer

In de periode 2008-2009 hebben al meer dan 20 werknemers van France Télécom zichzelf van het leven beroofd. Dertien anderen ondernamen een zelfmoordpoging. Midden september nog plantte een 49-jarige monteur zichzelf een mes in zijn buik tijdens een overplaatsingsgesprek. Is dit een eenmalig fenomeen, of komt werkgerelateerde zelfdoding vaker voor?

Arbeidsongevallencijfers status quo

In 2007 gebeurden er ongeveer evenveel arbeidsongevallen als in 2006. Dit blijkt uit de statistieken van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Werelddag van 28 april: werknemers beschermen en dodelijke arbeidsongevallen herdenken

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De IAO legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten. Vakbondsorganisaties in de hele wereld brengen de werelddag van 28 april echter al jaren in verband met de herdenking van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Menselijke verantwoordelijkheid in arbeidsongevallen: artsen ontsnappen niet aan de trend

De verantwoordelijkheid voor arbeidsongevallen, medische drama's, industrierampen wordt meestal de mens ten laste gelegd. Deze vaststelling getuigt van een gebrek aan algemene visie op de bestudeerde problematiek. In werkelijkheid is de mens immers slechts een radertje van een geheel waar menselijke, technologische en organisatorische factoren nauw verweven zijn. Anne-Sophie Nyssen, hoogleraar cognitieve ergonomie en interventie op het werk aan de Université de Liège, bestudeert sinds ruim vijftien jaar de ontstaansmechanismen van fouten in de complexe systemen van de arbeidswereld. Er is een nauwe samenwerking gegroeid tussen haar dienst en de anesthesie, de chirurgie, de medische wereld in het algemeen om niet alleen de doeltreffendheid en de zorgkwaliteit maar ook de veiligheid voor de patiënt te verhogen.

Arbeidsongevallencijfers in de privésector

In 2006 gebeurden méér arbeidsongevallen dan in 2005, althans in absolute aantallen. Het aantal ernstige en dodelijke ongevallen nam echter af. De voorbije jaren werd de arbeidsongevallenregistratie meer geïnformatiseerd en gedigitaliseerd waardoor het Fonds voor Arbeidsongevallen de cijfers diepgaander kunnen analyseren en opsplitsen naar sector.

Ernstige arbeidsongevallen en de arbeidsongevallengegevensbank

Alle arbeidsongevallen worden verzameld in een gegevensbank bij het Fonds voor Arbeidsongevallen zodat hierin perfect kan nagegaan worden hoeveel er hiervan ernstig of zeer ernstig (dodelijk of met blijvende ongeschiktheid) zijn. Ook de inspectiediensten hebben online toegang tot deze gegevens. Hoe gaat een en ander in zijn werk?