Artikel

Arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven

Wat zijn de vaakst voorkomende arbeidsongevallen in de sector van de garages en carrosseriebedrijven? Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft daarover statistieken voorgesteld. 

Arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid in de statistieken

Als er over statistieken van arbeidsongevallen wordt gesproken, trekken vaak de arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid de aandacht. En op basis van de statistische gegevens wordt ook vaak gezegd dat deze arbeidsongevallen een sterk stijgende trend vertonen. Dat is echter een conclusie die niet zomaar mag worden getrokken. Want tussen de eerste inschatting van de ongeschiktheid en de uiteindelijke bekrachtiging, zit soms heel wat tijd. 

Ongevallen met heftrucks

Ongevallen met heftrucks. Wie de zoekterm op Youtube intikt krijgt alvast een massa beelden te zien van voorvallen die weinig aan de verbeelding over laten. Kantelende heftrucks, vallende lading, botsingen, ... de amateur-camera's leggen genadeloos deze situaties vast. De beelden tonen bovendien aan dat ongevallen met heftrucks niet alleen spectaculair maar jammer genoeg een dagelijkse realiteit zijn. Daarbij rijzen verschillende vragen: welke ongevallen doen zich voor? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken?

Arbeidsongevallen met werkkooien: zeldzaam, maar ernstig

Het Fonds voor arbeidsongevallen gaf cijfers vrij over de ongevallen met arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de ongevallen met werkkooien. Dit type ongeval is relatief zeldzaam maar de gevolgen ervan zijn meestal ernstig.

Aantal arbeidsongevallen neemt verder af

In 2011 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de statistieken die het Fonds voor arbeidsongevallen publiceerde. De daling is des te opmerkelijker aangezien er in 2011 meer uren gepresteerd werden dan in 2010.

Arbeidsongevallen: definitieve statistieken opmaken vergt tijd

Jaarlijks publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen statistieken over arbeidsongevallen met de gegevens van het voorgaande jaar. Maar, arbeidsongevallen zijn niet meteen volledig afgehandeld en daardoor kunnen arbeidsongevallencijfers na enkele jaren pas definitief gekend zijn. 

Frankrijk: Analyse van de arbeidsongevallen volgens geslacht

Het Franse agentschap voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, ANACT) heeft de Franse arbeidsongevallencijfers voor de periode 2000-2010 geanalyseerd op basis van het geslacht van de werknemers. Het ANACT kwam tot enkele interessante vaststellingen en hypotheses over de gezondheid van mannen en vrouwen op het werk.

Kosten van arbeidsongevallen berekenen: een voorbeeld

Dat arbeidsongevallen geld kosten, daarvan is iedereen overtuigd. De vraag is echter hoeveel en hoe vertaal je dit in een overtuigend cijfer. Want dat is uiteindelijk de bedoeling van het berekenen van dergelijke kosten: een argument leveren om te investeren in preventie. Ook het ongeval in bijgaand voorbeeld werd met die bedoeling berekend. Verkeersongevallen kosten het bedrijf veel geld.

Ongevallen en de menselijke factor

In heel wat studies wordt vermeld dat 70 tot 90 procent van de ongevallen in bedrijven toe te schrijven zijn aan menselijke fouten en gedrag. Vaak gaat men er ten onrechte van uit dat het bedrijf, de technische installatie en de werkomgeving, volledig veilig zijn en dat ongevallen gebeuren omdat mensen onvoldoende opletten of de veiligheidsregels niet willen volgen. Ontstaan die ongevallen inderdaad alleen door een gebrek aan kennis of door onveilig gedrag? Dit is een oude en voorbijgestreefde visie die een doeltreffend preventiebeleid in de weg kan staan. Het is immers duidelijk dat menselijke fouten niet zomaar gebeuren!

Europese statistieken veiligheid op het werk 1999-2007

Het Eurostat rapport Health and safety at work in Europe (1999-2007), A statistical portrait, geeft een statistische analyse over veiligheid en gezondheid op het werk in de EU tussen 1999 en 2007. We zetten de belangrijkste resultaten hieronder uiteen.