Artikel

Geweigerde arbeidsongevallen door verzekeraar beter controleren

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, pleit voor een betere opvolging van de geweigerde arbeidsongevallen door de verzekeraar. Hij lichtte zijn voorstellen toe in de Commissie Sociale Zaken in juni 2023.

Dodelijke silobrand

In 2019 kostte een brand in een silo in Vichte het leven aan een werknemer; drie andere werknemers raakten zwaar verbrand. Het bedrijf, dat de eigenaar was van de silo, en de ruimfirma werden beide door het parket doorverwezen naar de rechtbank voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. In 2022 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brugge beide bedrijven.

Oplossing voor wie geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt

Een werkgever die geen arbeidsongevallenverzekeraar vindt, kan zich richten tot het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico’s (Comité MPRAO). De door het Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.

Woon-werkverkeer: ongevallen met fiets of steps stijgen fors

Een onderzoek van AG-Insurance vestigt de aandacht op de toename van het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk met fietsen of steps. Dat neemt niet weg dat het gebruik van m.n. de fiets voor het woon-werkverkeer gestimuleerd wordt door ondersteunende maatregelen op federaal niveau in het kader van een meer duurzame mobiliteit. 

Arbeidsongevallen met uitzendkrachten: lichte verbetering in 2022

Het jaarverslag van Preventie en Interim (PI) bevat statistieken over de arbeidsongevallen en het gezondheidstoezicht bij uitzendkrachten. Uit het verslag van 2022 blijkt dat de frequentiegraad van de arbeidsongevallen daalt en de ernstgraad stabiel blijft in vergelijking met het jaar ervoor.

Dodelijke arbeidsongevallen en gezondheidstoezicht: Franse maatregelen

In Frankrijk zijn onlangs twee nieuwe maatregelen ingevoerd: een verplichting om de arbeidsinspectie binnen 12 uur op de hoogte te brengen van een dodelijk ongeval en de invoering van een medische opvolging na uitoefening van de beroepsactiviteit voor werknemers die aan bepaalde beroepsrisico’s werden blootgesteld. Die twee maatregelen zijn in België al van toepassing. 

Ernstige arbeidsongevallen: 4 op de 10 slachtoffers minder dan 1 jaar in dienst

Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (28 april) analyseerde de externe preventiedienst Liantis ernstige arbeidsongevallen gebeurd in 2022. 42% van de slachtoffers waren minder dan 1 jaar in dienst. 

Hoe collision avoidance de werkvloer veiliger maakt

‘Geplet tussen’ en ‘aangereden door’ zijn twee van wat OSHA aanwijst als de ‘Fatale Vier’: voornaamste oorzaken van ongelukken op de werkvloer met zware verwondingen of de dood als gevolg. Collision avoidance-technologie is een maatregel om dit te voorkomen. 

Luxemburg: arbeidsongevallen en beroepsziekten

In haar jaarverslag dat in 2022 werd gepubliceerd, geeft de Association d'assurance accident (Luxemburgse vereniging van ongevallenverzekeraars – AAA) duiding bij de statistieken van de arbeidsongevallen en beroepsziekten in het Groothertogdom Luxemburg in 2021.

Werknemer verpletterd onder vultrechter

De CNESST (Commissie voor normen, rechtvaardigheid, gezondheid en veiligheid op het werk in Quebec) heeft een onderzoek ingesteld naar een arbeidsongeval dat op 28 april 2022 het leven kostte aan een werknemer van het bedrijf Rinox inc. Tot welke conclusies kwam de CNESST?