Wetgeving

KB trillingen

Op 14 juli 2005 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over trillingen. Dit KB is de omzetting van een Europese richtlijn en vervangt de Belgische wetgeving terzake. Wat zijn de krachtlijnen van deze wetgeving?