Onderzoek

Obesitas bij beroepschauffeurs

Uit verschillende studies blijkt dat de meeste beroepschauffeurs met overgewicht te kampen hebben. De cijfers in de meeste studies liggen tussen 50 en 85%, wat neerkomt op de hoogste percentages van alle beroepsgroepen. Obesitas heeft naast een gezondheidsaspect ook een veiligheidsaspect bij beroepschauffeurs. Obese chauffeurs hebben immers een verhoogd risico op een dodelijk verkeersongeval, zeker bij hogere snelheden. Dit artikel gaat dieper in op de belangrijkste studies van de laatste 15 jaar.

Onderzoek naar veilige laadmethodes van gemengde ladingen

Het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) onderzoekt, in samenwerking met de KU Leuven, campus Gent (voormalige Katholieke Hogeschool Sint-Lieven KAHO), hoe men vrachtwagens die verschillende stopplaatsen aandoen efficiënter kan laden. Hiervoor gaat men niet op zoek naar betere of andere methodes voor het zekeren zelf van de lading, maar wel naar een veiliger laadpatroon.

De impact van de snelheidsregelaar en de snelheidsbegrenzer op de alertheid van de bestuurders

Een studie van de Universiteit van Straatsburg bevestigt de negatieve effecten van het gebruik van de snelheidsregelaar en de snelheidsbegrenzer op de alertheid en het rijgedrag. Er wordt gewezen op de noodzaak om deze systemen op een doordachte wijze te gebruiken met het oog op de veiligheid van de bestuurder in het verkeer.

Serious Safety Game

Het Serious Safety Game wil de kennis en vaardigheden van jongeren in de logistieke sector met betrekking tot veilig en gezond werken versterken door middel van nieuwe leermethoden.

Rapport over vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs

Zopas heeft de European Transport Safety Council (ETSC) in het kader van het PRAISE projet een nieuw rapport gepubliceerd. Het PRAISE-project van de ETSC wil goede praktijken verspreiden onder de werkgevers om zo veiligere verkeersomstandigheden te creëren voor de werknemers. In het zevende PRAISE-rapport worden maatregelen voorgesteld om vermoeidheid bij vermoeidheid bij vrachtwagenbestuurders aan te pakken. Vermoeidheid is een van de belangrijkste risico’s voor deze groep. 

Oorzaken van ongevallen met vrachtwagens en bussen

Het Belgian Accident Research Team (BART) heeft diepteonderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagen en bussen. Onaangepaste en/of overdreven snelheid, onvoldoende afstand houden, afleiding en vermoeidheid blijken de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Daarnaast spelen ook voertuigtechnische aspecten, zoals de dode hoek, vaak een rol bij zware ongevallen.

 

Risico’s bij het vervoer over zee van gevaarlijke gassen en vloeistoffen

Over de risico’s verbonden aan de accidentele lozingen van gevaarlijke vloeistoffen en gassen op zee was weinig bekend. De toename van de capaciteit en het aantal schepen maakt deze dreiging meer acuut. Franse onderzoekers hebben geprobeerd de gevaren van dergelijke ongevallen op zee in te schatten via het Galerne-project. Zij concentreerden zich op ongevallen op zee met gastankers geladen met vloeibaar gas of gevaarlijke chemicaliën die kunnen verdampen.

Slaapapneu bij vrachtwagenchauffeurs

Een onderzoek bij 289 vrachtwagenchauffeurs door de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) (1) wijst uit dat vrachtwagenchauffeurs, méér dan andere beroepsgroepen, kans hebben op slaapapneu. Een van de effecten van de aandoening is vermoeidheid en slaperigheid overdag, wat voor een chauffeur die lange dagen maakt in het verkeer, rampzalige gevolgen kan hebben.

Over de tachograaf en vermoeide chauffeurs

Het is genoegzaam bekend dat vermoeidheid de oorzaak is van talrijke verkeersongelukken. Naast andere risico’s maakt vermoeidheid ook onnodig veel slachtoffers in de transportsector. Een onlangs gepubliceerd rapport van het ILO (International Labour Office) herinnert daar nog eens aan. De EU wil met de verplichte invoering van de digitale tachograaf vanaf 1 januari 2006 in alle nieuwe vrachtwagens de problematiek van de rij- en rusttijden van chauffeurs aanpakken.