Artikel

Huidkanker: een onderschat risico van buitenwerk

Uit een onderzoek op vraag van het IOSH (Brits instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk) blijkt dat huidkanker vaak voorkomt bij mensen die buiten werken en dat men zich meestal onvoldoende bewust is van dat risico. 

Werken in de winter: wat zijn de regels?

Wie in de open lucht werkt, krijgt regelmatig te maken met ongunstige weersomstandigheden. Zeker in de herfst en winter, als er regen, mist, hagel, vorst en sneeuw in de lucht hangt. Waar de één na drie druppels al beschutting zoekt, trekt de ander nog niet eens een regenjas aan. De reactie op de weersomstandigheden verschilt dus per individu, maar de regels zijn voor iedereen gelijk. 

Goede praktijken bij het werken met bitumen

De job van asfaltwerker is niet ongevaarlijk. Om het gevaar op gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen heeft Eurobitume, de vereniging van Europese producenten van Bitumen, een aantal richtlijnen opgesteld voor asfaltwerkers. Deze richtlijnen hebben betrekking op de volledige levenscyclus van asfalt, van de productie tot het gebruik.

Werken in de zon? Opgepast voor een hitteslag

Veel werknemers die in de openlucht werken, beschouwen de zomer als hun favoriete seizoen. Maar werken in de zon is niet zonder gevaar. Werknemers die langdurig blootgesteld worden aan zonnestraling of extreme hitte, kunnen immers het slachtoffer worden van een hitteslag, een aandoening die levensbedreigende gevolgen kan hebben.

Beschermhandschoenen tegen koude

De handen van werknemers worden zowel in de openlucht als in industriële omgevingen aan koude blootgesteld. Onze handen zijn onze belangrijkste werkinstrumenten. Daarom is het belangrijk dat we ze extra beschermen tegen de risico’s van extreme temperaturen. Aan welke criteria moeten beschermhandschoenen voldoen? Welke modellen bestaan er en wat zijn hun eigenschappen? En hoe kies je de juiste handschoenen?

Thermische omgevingen: wat, waar, hoe?

Klimaatomstandigheden hebben een grote invloed op ons functioneren. Te warme of te koude omgevingen kunnen ons hinderen tijdens het werk: concentratieverlies, verminderde beweeglijkheid, enz. Een langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan bovendien risico’s voor de gezondheid inhouden. Welke factoren beïnvloeden ons thermisch comfort? Wat zijn de minimum- en de maximumtemperaturen? Welke parameters moeten worden berekend? Welke preventiemaatregelen zijn wenselijk?

Wapen je tegen de koude

Sommige mensen werken in weer en wind. En dat is niet altijd makkelijk. Soms heeft het weer maar een beperkte invloed op het welzijn: humeur en motivatie variëren volgens de seizoenen. Soms is het weer een belangrijk element in het preventiebeleid. Voor wat sneeuw of regen wordt een bouwwerf immers niet stilgelegd.

Werkomgeving en gezondheid

Risico’s in verband met de werkomgeving kunnen zich in elke sector voordoen, of het nu gaat om problemen wat betreft lucht, water of oppervlakken (vloeren en muren). Maar waarop moeten we letten als we een gezonde werkomgeving willen en welke preventiemaatregelen kunnen we nemen? Wat zijn de voornaamste aandachtspunten op het vlak van luchtkwaliteit, thermische factoren, verlichting en ten slotte kleuren en contrasten.

Lenzen en lassen: een risico?

Begin jaren ’70 is er in de Verenigde Staten het gerucht ontstaan dat booglassers die lenzen dragen blind zouden kunnen worden. Hoewel verschillende wetenschappelijke studies het gerucht afdeden als nonsens, duikt het de laatste jaren weer op en zorgt voor ongerustheid.