Wetgeving

Reglementair kader van telewerk

Telewerk wordt steeds meer gezien als een goede piste om het professionele en het familiale leven op elkaar af te stemmen. Maar bestaat er een reglementair kader rond? 

Voortaan ook telewerk in het leger

Op 26 april 2016 verscheen de Wet van 10 april 2016 betreffende het werken op afstand binnen Defensie. Deze wet omschrijft de modaliteiten en voorwaarden voor het telewerk. Vanaf 31 december 2016 kunnen onze militairen vanop afstand werken. 

Welzijn op het werk… bij telewerk

Telewerk of thuiswerk raakt steeds meer ingeburgerd. Niet verwonderlijk, want telewerk biedt heel wat voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Hoe zit het echter met de welzijnswetgeving? Welke regels zijn van toepassing op thuiswerkers.

Ernstige arbeidsongevallen bij thuiswerk

Ook thuiswerkers kunnen tijdens de uitoefening van hun werk het slachtoffer worden van een ernstig arbeidsongeval. Welke procedure moet er in dat geval gevolgd worden en moet/mag het ongeval onderzocht worden door de interne of externe preventiedienst?

België stemt in met Verdrag nr. 177 betreffende de huisarbeid

België heeft de nodige stappen gezet om in te stemmen met verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De Belgische wetgeving is reeds in overeenstemming met de resoluties van de Internationale Arbeidsconferentie. Daardoor kunnen IAO-verdragen makkelijk goedgekeurd worden in ons land wanneer de Gemeenschappen en Gewesten hiermee instemmen. 

Meer duidelijkheid omtrent arbeidsongevallen telewerkers

Telewerk wordt in veel bedrijven steeds populairder. Maar wat als ze geconfronteerd worden met een arbeidsongeval?

Telewerk: cao bindend verklaard

Op 5 september 2006 verscheen het koninklijk besluit dat de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over telewerk van 9 november 2005 bindend verklaart. Wat zijn de gevolgen voor Belgische werkgevers en telewerkers?