Artikel

Japan: binnenkort zintuiglijke sensoren op werk?

De CEATEC-beurs (Combined Exhibition of Advanced Technologies), die van 16 tot 19 oktober 2018 plaatsvond in Japan, is de grootste informatica- en elektronicabeurs van Azië. Op de beurs kon men kennismaken met nieuwe toepassingen van elektronische chips – een van de stokpaardjes van de Japanners – op de werkvloer.

Psychosociale risico’s op de werkvloer: nieuwe ISO-norm in zicht?

Een vertrouwelijk ontwerp voor de norm ISO 45003 Occupational health and safety management – Psychological Health and Safety in the Workplace – Guidelines is in de ISO-planning geïntegreerd. Elke norm wordt in meerdere stappen ontwikkeld, in theorie gespreid over 36 maanden, dus de bekendmaking is nog niet voor morgen. In Frankrijk hebben de sociale partners reeds verklaard niet akkoord te gaan met het principe van een standaardisering van die problematiek.

Psychosociale aanpak en preventie bij traumatiserende gebeurtenissen

De maatschappij evolueert en grenzen vervagen. Hierdoor ontstaan er nieuwe risico’s (bv. terroristische aanslagen, nucleaire ongevallen). De kans dat zowel werkgever als werknemer aan traumatiserende gebeurtenissen blootgesteld wordt, wordt almaar groter. Daarom is het belangrijk om in een preventief kader na te denken over de psychosociale opvolging van de betrokkenen en over de juiste begeleiding bij zulke ervaringen.

Pilootprojecten primaire preventie van burn-out

Om de problematiek van burn-out aan te pakken, is er een ondersteuningsprogramma voor pilootprojecten in ondernemingen. Dit programma gaat terug op het interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners 2017-2018. Het kader werd vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad waarbij de voorwaarden en de opvolging van de projecten is bepaald. De wettelijke uitvoering van de ondersteuningsmaatregelen berust op een wetswijziging en een uitvoeringsbesluit.

Een goede lunchpauze: een boost voor de gezondheid

In Nederland eet één op de vijf werknemers de lunch regelmatig achter het bureau. In België kunnen we gelijkaardige cijfers verwachten. ‘Desktop dining’: het lijkt vaak aanlokkelijk. Werknemers denken tijd uit te sparen en productiever te zijn door gelijktijdig te eten en te werken. Zeer jammer, want de lunchpauze is een ideaal moment om de gezondheid en het welbevinden een stevige boost te geven.

Bijna 1 op de 5 Belgen noemt zichzelf workaholic

Bijna één vijfde van de Belgische werknemers zegt verslaafd te zijn aan zijn werk. Dat blijkt uit de resultaten van het sociaal secretariaat Securex bij 1.552 loontrekkenden in België. Maar zoals bij elke verslaving, betaal je ook als workaholic een hoge prijs.  

Werknemers en traumatische ervaringen

Antonio Tatti, klinisch victimoloog en preventieadviseur niveau 1, benadrukt dat het belangrijk is het slachtoffer van een traumatische gebeurtenis nauwkeurige informatie te geven over de symptomen die hij of zij vertoont. Deze communicatie dient om aan te tonen dat deze symptomen normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis. 

Burn-outinterventies in bedrijven

Hoe verloopt een burn-outinterventie in een bedrijf? Met welke aandachtspunten moet men rekening houden? Welke voordelen kan een onderneming uit een anti-burn-outplan halen? Hieronder geven we u een overzicht van de punten die aan bod zijn gekomen tijdens een debat op de RTBF over burn-out.

Zin en onzin van een burn-outcoach op of naast de werkvloer.

De vakantie was nog volop aan de gang of het zomerakkoord van de Ministers werd plots een belangrijk nieuwsitem door de aankondiging van verplichte burn-outcoaches voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Meteen daarna stelden verschillende werkgevers de vraag aan de externe diensten wat dit voor hen zou betekenen en welke rol de externe dienst daarin zou spelen.  

Stress als oorzaak van hart- en vaatziekten

Vanuit biologisch oogpunt bekeken, is stress een reactie op een bedreigende situatie. Te veel stress zorgt ervoor dat het lichaam kwetsbaarder wordt voor ziektes. Zo kan het ook leiden tot cardiovasculaire aandoeningen. In januari 2017 publiceerden onderzoekers aan de Harvard Medical School een studie die aantoont dat stress in het hersendeel amygdala een belangrijke indicator kan zijn om cardiovasculaire aandoeningen op te sporen.