Onderzoek

Ioniserende straling: verhoogde blootstelling in Frankrijk in 2021

Na een rustig jaar naar aanleiding van de gezondheidscrisis nam de blootstelling van werknemers aan ioniserende straling in Frankrijk in 2021 weer toe. Dat heeft het Franse Instituut voor Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid (IRSN – Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire) bekendgemaakt in zijn blootstellingsrapport.

Blauw licht van ledlampen schadelijk voor netvlies

Een studie van het Franse Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) wees in 2017 op het gevaar van het blauwe licht van ledverlichting voor het gezichtsvermogen. In augustus 2018 lieten onderzoekers van de universiteit van Toledo (Verenigde Staten) weten dat ze de mechanismen hadden ontdekt die onder invloed van blauw licht het verouderingsproces van het netvlies versnellen. De website Futura-Sciences volgde de resultaten van dat onderzoek op.

Elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft “elektromagnetische velden van radiofrequentie” (dus ook mobiele telefoons) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Deze evaluatie maakt deel uit van een reeks studies over fysische agentia, waaronder ook ioniserende en niet-ioniserende straling en zonnestraling.

Gezondheidsrisico’s van radiofrequentie-identificatie

Het ‘Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail’ (Afsset) publiceerde in februari 2009 een deskundigenrapport over de gezondheidsrisico’s van ‘identificatiesystemen met radiogolven’ (RFID). Aangezien de gezondheidseffecten van RFID nog lang niet duidelijk zijn, adviseert het agentschap om preventiemaatregelen te treffen om blootgestelde werknemers te beschermen.