Onderzoek

Duitsland: een op de vijf beroepsziekten in de bouwsector is huidkanker

De Duitse beroepsvereniging voor de bouwsector (BG BAU) maakt zich grote zorgen: in 2020 was huidkanker ten gevolge van natuurlijke ultraviolette straling (uv) de meest voorkomende beroepsziekte in de bouwsector in Duitsland. Vooral werknemers in de wegen- en waterbouw, dakdekkers en timmerlieden worden getroffen.

Blauw licht van ledlampen schadelijk voor netvlies

Een studie van het Franse Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) wees in 2017 op het gevaar van het blauwe licht van ledverlichting voor het gezichtsvermogen. In augustus 2018 lieten onderzoekers van de universiteit van Toledo (Verenigde Staten) weten dat ze de mechanismen hadden ontdekt die onder invloed van blauw licht het verouderingsproces van het netvlies versnellen. De website Futura-Sciences volgde de resultaten van dat onderzoek op.

Elektromagnetische velden mogelijk kankerverwekkend

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft “elektromagnetische velden van radiofrequentie” (dus ook mobiele telefoons) geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (groep 2B). Deze evaluatie maakt deel uit van een reeks studies over fysische agentia, waaronder ook ioniserende en niet-ioniserende straling en zonnestraling.

Gezondheidsrisico’s van radiofrequentie-identificatie

Het ‘Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail’ (Afsset) publiceerde in februari 2009 een deskundigenrapport over de gezondheidsrisico’s van ‘identificatiesystemen met radiogolven’ (RFID). Aangezien de gezondheidseffecten van RFID nog lang niet duidelijk zijn, adviseert het agentschap om preventiemaatregelen te treffen om blootgestelde werknemers te beschermen.