Werknemersinformatie

Horeca: jobstudenten en beroepskrachten samen aan het werk

De zomervakantie is een drukke periode voor de horeca. De terrassen lopen en vol en daarmee stijgt ook de stress en de werklast. Daarbij komt nog dat er tijdens de vakantie veel jobstudenten aan de slag gaan in de sector. Werken in de horeca houdt verschillende risico’s in, zeker voor nieuwelingen.

Instructiefiche - Wat moet een uitzendkracht doen in geval van ziekte of arbeidsongeval?

Wanneer een uitzendkracht slachtoffer is van een arbeids- ongeval of ziekte moet hij be- paalde stappen ondernemen om een schadevergoeding te krijgen.

Uitzendkrachten: wie zorgt voor hun veiligheid?

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op uitzendkrachten. Hun belangrijkste troef is dat ze flexibel kunnen ingezet worden. Maar hoe zit het met hun veiligheid? Operatie Veiligheid zet een en ander op een rijtje.